h

"Klim in de pen": BOODSCHAPPEN DOEN IN CENTRUM "SURVIVAL" VOOR MINDERVALIDEN

21 februari 2019

"Klim in de pen": BOODSCHAPPEN DOEN IN CENTRUM "SURVIVAL" VOOR MINDERVALIDEN

Foto: SP Capelle / SP

Fractie en afdeling wilden graag weten, wat er leeft onder de bevolking van Capelle en Krimpen aan den IJssel. In de eerste plaats: onder de eigen leden. Daartoe was er rond de jaarwisseling de actie "Klim in de pen!" in de brievenbus. Een die "in de pen is geklommen" geeft treffend problematiek weer, die op meerdere plekken in Capelle voorkomt.

Deze vraag hiertoe luidde: "Als u één ding aan uw buurt mocht verbeteren, wat zou dat dan zijn?". Het antwoord van deze inzender, buurt Lepelaarssingel-Koperwiek: "nogmaals de kwaliteit van de bestrating, want dat is inmiddels een 'centrum-survival'.

Over zo’n klein randje als kopfoto hierboven, is een Capelse onlangs met haar rollator bijna letterlijk over de kop gegaan. Dit is bij de noordelijke zebra richting ‘t Stadhuis. Weliswaar erkent de gemeente aansprakelijkheid. Maar ja, blauwe plekken en dergelijke, die komen niet voor vergoeding in aanmerking. Laat staan schrik en pijn.

Merendeels echter blijkt deze buurt vergéven te zijn van hoogst riskante struikelpunten door verzakkingen in oudere bestratingen, zie volgende foto.


Foto: SP Capelle / SP

Deze mevrouw kan zelfs met haar rollator  amper haar flatgebouw nog in- en uitlopen wegens alle verzakkingen rondom..:

Foto: SP Capelle / SP

Een hoofdstuk apart bleek de oversteek over de Rivierweg vanuit en naar de Paulus Potterlaan. Auto's kunnen er hier niet meer door. Maar het fietsverkeer dat naar de overkant wil, is nog even talrijk. Waaronder leerlingen van de basisschool hier vlakbij. En het voetverkeer tussen de Paulus Potterlaan en de zuidelijke ingang van de Koperwiek, ook daarin trad geen verandering op. Hun weginrichting veranderde echter wel.

En zoals sommigen zich misschien nog herinneren, ja er wás hier eens ... een zebra:

Foto: SP Capelle / SP

Die is dus weg gehaald, inclusief afgeschuinde trottoirbanddelen voor rollators en rolstoelen. Toch blijft het voet- en fietsverkeer zich hier naar de overkant wurmen. Dan maar zonder zebra, want dit is nog steeds veruit de meest logische plek hiertoe. Óók voor de mevrouw met haar rollator. Ter oriëntatie: ze staat op het einde van de stoep uit de Paulus Potterlaan in de richting van de Koperwiek. Op bovenstaande foto is dat links onder het gele bord met blauw P-vierkantje.

Op de foto hieronder, staat ze op dezelfde plek net iets rechts boven het midden. Hier ziet u de situatie vanaf waar de Reigerlaan uitkomt op de Rivierweg, pakweg 20 meter zuidelijker. Met nieuw aangelegde oversteek, maar die ligt op 'n dermate onlogische plek dat je die niemand ziet gebruiken. In elk geval niet van en naar de Paulus Potterlaan.

De derde inzender voor "Klim in de pen!" zat in haar buurt (Schenkel) het hoogst, dat "tekentafelbedenksels" blijkbaar gaan boven daadwerkelijke behoeften van "langzaam verkeer". Waar ook deze oversteek over de Rivierweg uitstekend model voor kan staan. Want die is op dezelfde manier, totaal niet gedacht vanuit voor de hand liggende gebruikslogica voor fietsers en voetgangers. Integendeel.

Voor mevrouw heeft die nieuwe zebra echter nog een extra horde in petto. Want dat gootje rechts, dat levert een minstens zo erg struikelpunt op als dat van de eerste foto (richting Stadhuis). En de linkerkant van deze zebra doet daar niet voor onder. Hier kun je met je rollator tot twee maal toe al prima over de kop gegaan zijn voordat je er erg in hebt. Wat via deze zebra omlopen, uiteraard nog 'ns extra "aantrekkelijk" maakt ...

Foto: SP Capelle / SP

U bent hier