h
12 maart 2023

OOK IN FASCINATIO HET TEGENDEEL VAN PARTICIPATIE

Foto: SP-lid Fascinatio

Het Kontakt : IJssel en Lekstreek van 1 februari 2023 wijdde heel p.5 aan de geplande bouw van studentenhuisvesting op Fascinatio. De overeenkomsten met de gemeentelijke gang van zaken betreffende nieuwbouw op het middengebied Florabuurt, zijn verbluffend.

Lees verder
6 maart 2023

Voorzitter in actie

Foto: Alex Tebrugge / Eigen fotocamera

Afgelopen donderdag 2 maart is de voorzitter in actie geweest op de markt waar hij heeft deelgenomen aan een succesvolle flyeractie,

Lees verder

Volksprotest

Komende zaterdag 11 februari is het VOLKSPROTEST op het Beursplein in Amsterdam. De start is om 13:00 uur. We demonstreren tegen de marktwerking op de energiemarkt, bij het openbaar vervoer en in de zorg. Het Nationaal Zorgfonds zal deze dag ook meedoen. Echt wel 't waard om te protesteren.

Natuurlijk kun je ook je steun betuigen door te onderschrijven op https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie

Lees verder
9 februari 2023

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 15 maart 2023

Foto: https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2022/12/onze-top-10

'De overheid werkt niet meer voor het welzijn en de voorspoed van de meeste mensen, maar vanuit wantrouwen. En ten behoeve van mensen die al genoeg geld hebben. Een kleine groep mensen met geld en veel belangen heeft de overheid gekaapt met haar neoliberale en kapitalistische visie die al decennialang voorrang geeft aan haar eigen belangen. Hierdoor is de overheid er voor veel mensen niet meer.'

Lees verder
9 februari 2023

TOESLAGENAFFAIRE, SCHULDHULPVERLENING

Foto: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/goed-ingelichte-kring/fc9bcb9c-c2de-43fd-b4f5-b3aa5f9be572/2022-11-26-het-lijkt-erom-te-draa

Op onze site kon je lezen: 'Gemeente Capelle volgt zonder meer het beleid van de UHT dat vooral gericht is op mensen niet in aanmerking te doen komen. Daardoor blijven gedupeerden door de belastingdienst, zowel bij toeslagen als anderszins, weggezet worden als de fraudeur die ze alle kans van helemaal niet zijn. Óók door ónze gemeente.' (1)

Lees verder
9 februari 2023

GELIJKWAARDIGHEID VAN INWONERBELANGEN

Foto: https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/11922154/1/03_02+-+Rapport+Participatie+Gebiedsvisie+Florabuurt

Het evaluatierapport Florabuurt (*) blijkt provinciaal en zelfs landelijk veelzeggend, juist omdat 't zo'n helder voorbeeld is van hoe overheden omspringen met terechte inwonerbelangen. En het is de houding van gemeente Capelle die daarbij model staat: onze gezamenlijke belangen staan op voorhand al op achterstand omdát onze overheden ze bestrijden in plaats van borgen.

Lees verder
12 november 2022

EVALUATIE BEWONERSPARTICIPATIE FLORABUURT

Nog onder de eervorige wethouder Stadsontwikkeling besloot de gemeenteraad, dat er een onafhankelijke evaluatie zou komen naar hoe 't de bewonersparticipatie verging bij de Florabuurtplannen. De uitkomsten van deze rapportage mochten enkel ten dienste staan van het interne proces in de Raad en mochten geen enkel gevolg hebben voor de Gebiedsvisie zoals aangenomen door de Raadsmeerderheid op 14 december 2021. (1)

Lees verder
12 november 2022

DAADWERKELIJK WAN-WOONBELEID

Foto: SP Capelle

Op 3 oktober 2022 organiseerde de SP-fractie van de Rotterdamse gemeenteraad een thema-avond Wonen. De aanleiding: het rapport 'Thuis in cijfers' van de Rotterdamse rekenkamer (1). Wat blijkt: de onderbouwing van de Rotterdamse Woonvisie -dat is de concrete planning van het woonbeleid- staat op drijfzand: de cijfers waren heel wat minder exact en volledig dan gepresenteerd. Het percentage goedkopere woningen in Rotterdam nam in de periode 2015-2020 sterk af, terwijl het aandeel lage-inkomens-huishoudens ongeveer gelijkbleef. Ondanks alle aanwijzingen dat behoefte en aanbod juist in dat segment steeds verder uit de pas liepen, paste Rotterdam de Woonvisie niet aan.

Lees verder
12 november 2022

VOLKSPETITIE NATIONALISATIE ENERGIE

Foto: SP

De bedoeling is om de druk op het kabinet Rutte/Kaag nog verder op te voeren. Onder andere door symbolisch het energiebedrijf Vattenfall te nationaliseren (video: https://youtu.be/nKmWhISOWiI ).

Lees verder
6 september 2022

PRINSJESDAGPROTEST (ACTIE KOSTEN OMLAAG)

Foto: SP afdeling Capelle aan den IJssel / lokaal flyeren voor KostenOmlaag

Het vervolg op het Capelse flyeren, is het landelijke Prinsjesdagprotest op 17 september in Den Haag. Lees hier wanneer, waar, hoe en vooral: waarom.

Lees verder

Pagina's