h
10 april 2020

Zorg: Rood in actie in Capelle

Foto: Joshua Versijde

Op donderdagochtend 4 april 2020 is Capelle langs de westelijke aanrijroute richting het IJssellandziekenhuis, een spandoek rijker geworden:
OOIT KONDEN ZIEKENHUIZEN FAILLIET - ZONDER ZORG BESTAAT DE WERELD NIET

Lees verder
3 februari 2020

UPDATE HOVEN (30-1-2020)

Foto: Toos Spee / Hoven nr.0521

Voor deze buurt kwam er -mei 2018- een fraaie glossy uit: Plan Harmonie. Pas vanaf toen bleek gaandeweg dat alle bewoners van de 12 flatgebouwen die er nu nog staan, daartoe hun woning zouden moeten ontruimen. Zonder dat er voldoende betaalbare vervangende woonruimte beschikbaar was en is: op z'n vroegst in 2024 kan er wat starten aan vervangende nieuwbouw. Laat staan dat alle méér dan 200 huishoudens die hier eind zomer 2019 nog onderdak vonden, konden slagen binnen de door gemeente en Havensteder gestelde termijnen. De planning is dus achterstevoren. Ten koste van deze bewoners én hun toekomst.
In dit artikel lees je januari-ontwikkelingen. Eerder verschenen Hoven-artikelen kun je vinden in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten .

Lees verder
3 februari 2020

update Hoven (5-12-2019)

Foto: Willem Vlot / Hoven-demonstratie bij Havensteder 28-10-2019

September 2018 zette Havensteder de tijdelijke huurcontracten van Hovenbewoners om in gebruiksovereenkomsten. Oktober 2018 startten de uitzettingsprocedures voor bewoners met een vast huurcontract. September 2019 zegde Havensteder plots de gebruiksovereenkomst op, binnen 6 weken zouden alle 130 tijdelijk hurenden hun Hovenflat moeten verlaten. Op 1 oktober gingen Hoven-acties van start, waarvan je verslag kunt lezen in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten . Hoe staat 't er nu mee?

Lees verder
3 februari 2020

Reactie van SP-fractie op gemeentelijke begroting 2020 (5-12-2019)

Foto: Toos Spee / stadhuis Capelle nr.0450

Naast andere zaken, was -met name in november- onze fractie druk bezig met de gemeentelijke begroting 2020. In dit artikel vind je als resultaat daarvan, de tekst Reactie van de fractie  "Eerlijk delen".

Lees verder
14 november 2019

Desinformerend Havensteder

Foto: Willem Vlot

Niet dat de gemeente vrijuit gaat: zij maakt afspraken met en stelt voorwaarden aan DE woningcorporatie van Capelle. Maar dat pleit Havensteder niet vrij van wat zij hiermee doet. En dat gaat verder dan huurders gebruiksovereenkomsten in de maag te splitsen, zoals opgemerkt in het vorige artikel in deze Hoven-serie.

Lees verder
14 november 2019

Aanstaande dakloosheid voor minstens 100 huishoudens

Foto: Toos Spee

De Hovenbewoners hadden hun tijdelijke huurcontracten in september 2018 door Havensteder eenzijdig omgezet zien worden in gebruiksovereenkomsten: slikken of meteen eruit. Daardoor hen elke huurbescherming ontnemend. Tot dan, zwalkte de gemeente alle kanten op. Tot en met stellige uitspraken van burgemeester Oskam op 21 december 2017 in de IJssel en Lekstreek aan toe, dat de Hoven gerenoveerd zouden worden. Niet zomaar, dat de 7 jaarlijkse termijnen van de Leegstandswet door Havensteder overschreden zijn!

Lees verder
14 november 2019

Demonstreren en inspreken

Foto: Toos Spee

Op maandag 28 oktober, stonden er begin middag minstens 40 Hoven-demonstranten bij Havensteder op de stoep. Een bewonersdelegatie bleef heel lang binnen voor overleg, maar werd hier niets wijzer van. Dezelfde maandagavond nog, spraken bewoners in beide vergaderde Raadscommissies, dinsdagavond in de 3e. Met afgeladen publieke tribunes.

Lees verder
14 november 2019

Bijeenkomst Hoven op de Fluiter

Foto: Willem Vlot

Op 24 oktober organiseerde SP Capelle een drukbezochte vervolgbijeenkomst op buurtcentrum de Fluiter met/voor bewoners van de Hoven. Het eerste deel van de avond was informatief: bevindingen die uit de gesprekjes met bewoners naar voren kwamen, ondernomen acties door de gezamenlijke fracties van PvdA SP GroenLinks. Over de juridische stand van zaken voelden de aanwezigen zich niet wijzer geworden.

Lees verder
22 oktober 2019

Hoven bevindingen oktober

Foto: SP Capelle / Willem

De aanstaande sloop van De Hoven alhier, blijkt de impact te hebben van een steen gegooid in een vijver. Al sinds oktober 2018 (aanvang van de herhuisvestingstrajecten) wordt namelijk de hele regio overspoeld door woningzoekenden uit de Hoven. Rotterdam, Gouda, etcetera: overal vindt verdringing plaats van eigen woningzoekenden. En dan te weten, dat er in de hele regio een al langer bestaand én oplopend tekort is aan betaalbare fatsoenlijke huisvesting.

Lees verder

Pagina's