h
27 mei 2020

#BELOONDEHELDEN

Natuurlijk heeft Lilian Marijnissen gelijk: ONZE ZORG VERDIENT MEER DAN ALLEEN APPLAUS. Daarom bij deze haar oproep om deze petitie te tekenen op https://doemee.sp.nl/zorg . Klik op de link ook voor toelichting.

Lees verder
27 mei 2020

HOVEN

Foto: Google Earth

Natuurlijk is het in de hele regio een groot en louter toenemend probleem om aan fatsoenlijke betaalbare huisvesting te komen. In Capelle is de aanstaande Hovensloop een forse aanjager van deze schaarste gebleken. Schaarste die het gevolg is van gevoerd beleid. Hoe dat zit, kunt u nalezen in onze thema-uitgave Huisvestingsbeleid https://capelleaandenijssel.sp.nl/link/huisvestingsbeleid-thema-uitgave-... .
Hoe stond het op het einde van het eerste kwartaal van 2020 met de huishoudens die onze gemeente liever kwijt dan rijk is, maar die hier nog steeds moeten wonen omdat er niks anders voor hen ís?

Lees verder
27 mei 2020

FLORABUURT 2/2

Foto: Toos Spee

Is Florabuurt 1/2 "einde verhaal" voor welhaast 900 huishoudens? Nee.

Lees verder
27 mei 2020

FLORABUURT 1/2

Foto: Toos Spee

In onze Nieuwsbrief 2020-1 zowel als in onze thema-uitgave Huisvestingsbeleid, kon u lezen over "concept Koersplan Florabuurt". De thema-uitgave blijft downloadbaar op https://capelleaandenijssel.sp.nl/link/huisvestingsbeleid-thema-uitgave-... .
Het gemeentelijke koersplan houdt in: de buurt veel voller bouwen ("verdichten") om daarmee sociale "verdunning" te bereiken. Oftewel: statistisch gezichtsbedrog dat de huidige bewoners louter nadelen biedt.

Lees verder
27 mei 2020

ACTIE STOP DE HUURVERHOGING – 0% is genoeg

Foto: SP

Dit bericht is een vervolg op https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/05/actie-stop-de-huurverho... . Na informatie van het landelijke campagneteam volgt, hoe onze lokale actie eruit gaat zien.

Lees verder
4 mei 2020

actie STOP DE HUURVERHOGING

SP afdeling Capelle aan den IJssel ontving meerdere alarmerende vragen over een aanstaande huurverhoging door Havensteder van boven de 4%, met als hoogste tot nu van 5,2%. In euro's variërend van € 28,- tot € 54,- per maand. De melders wonen in de wijken Schollevaar en Schenkel. Maar het kan niet missen dat dit heel Capelle en Krimpen aan den IJssel treft. Heel Nederland zelfs.

Lees verder
16 april 2020

DE TOESTAND IN DE WERELD

Foto: gemeente Capelle aan den IJssel

In 2018 is de gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad is nu ''halverwege'', want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De fractie van SP Capelle aan den IJssel aan het woord:

Lees verder
10 april 2020

Zorg: Rood in actie in Capelle

Foto: Joshua Versijde

Op donderdagochtend 4 april 2020 is Capelle langs de westelijke aanrijroute richting het IJssellandziekenhuis, een spandoek rijker geworden:
OOIT KONDEN ZIEKENHUIZEN FAILLIET - ZONDER ZORG BESTAAT DE WERELD NIET

Lees verder
3 februari 2020

UPDATE HOVEN (30-1-2020)

Foto: Toos Spee / Hoven nr.0521

Voor deze buurt kwam er -mei 2018- een fraaie glossy uit: Plan Harmonie. Pas vanaf toen bleek gaandeweg dat alle bewoners van de 12 flatgebouwen die er nu nog staan, daartoe hun woning zouden moeten ontruimen. Zonder dat er voldoende betaalbare vervangende woonruimte beschikbaar was en is: op z'n vroegst in 2024 kan er wat starten aan vervangende nieuwbouw. Laat staan dat alle méér dan 200 huishoudens die hier eind zomer 2019 nog onderdak vonden, konden slagen binnen de door gemeente en Havensteder gestelde termijnen. De planning is dus achterstevoren. Ten koste van deze bewoners én hun toekomst.
In dit artikel lees je januari-ontwikkelingen. Eerder verschenen Hoven-artikelen kun je vinden in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten .

Lees verder

Pagina's