h

REKENKAMER ROTTERDAM VERNIETIGEND OVER CAPELS WOONBELEID, PROVINCIE STEMT NIET IN MET CAPELSE 'WOONDEAL'-PLANNEN

17 juni 2023

REKENKAMER ROTTERDAM VERNIETIGEND OVER CAPELS WOONBELEID, PROVINCIE STEMT NIET IN MET CAPELSE 'WOONDEAL'-PLANNEN

Het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het Capelse woonbeleid is op 12 mei* eindelijk uitgekomen (1). Het is ronduit vernietigend over dit woonbeleid. Ook blijkt uit het nieuwsbericht hierover van deze Rekenkamer (2): de Provincie stemt NIET in met de Florabuurt-, Fascinatio- en Riviumplannen.

De bevindingen van dit rapport gaan met name over de ondeugdelijkheid van de gemeentelijke 'instrumenten' om te bouwen naar behoefte (inkomensklassen). Zo is -onder andere- het aantal mensen met lage inkomens in Capelle toegenomen, terwijl de sociale woningvoorraad juist afnam (als gevolg van dit ondeugdelijke woonbeleid).
De gemeenteraad is hier bovendien ondeugdelijk over geïnformeerd geweest. Daarom zouden de plannen voor Florabuurt, Fascinatio en Rivium opnieuw door de Raad moeten, dit keer wél op basis van actuele betrouwbare info.
Uit eerder in deze nieuwsbrief en op onze site gepubliceerde analyses (3), bleek precies hetzelfde als waar nu de Rekenkamer mee komt. Wat stelselmatig in de gemeentelijke prullenbak is beland, straal genegeerd en zelfs bar onheus weggezet. Een wantoestand vooral sinds 2019, het eerste jaar van de anti-Hovensloop-acties.
En nu geven de Rotterdamse Rekenkamer en de niet-instemming van de Provincie ons ronduit gelijk. Maar o, hoeveel liever niet ware Capelle dit wan-woonbeleid bespaard gebleven, met alle ellende die dát heeft aangericht.

*) Uit de update van het nieuwsbericht van de rekenkamer (1) blijkt: het rapport kwam uit op 12 mei 2023 en is in de Capelse gemeenteraad besproken op 23 mei (onder toevoeging van geluidsopname met tekstdia's). De strekking van het nieuwsbericht is echter niet veranderd.
______________
Links:
1. het nieuwsbericht van de Rekenkamer: https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/tijden-van-transformatie/
2. het rapport van de Rekenkamer: https://rekenkamer.rotterdam.nl/wp-content/uploads/2023/05/C.O.21.08-tij...
3. analyses Capelse woonbeleid in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten , m.n.:
3.a https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou...
3.b https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou...
3.c https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/hoven-en-conclusies

Reactie toevoegen

U bent hier