h

Onvrede Florabuurt over bouwplannen

12 mei 2024

Onvrede Florabuurt over bouwplannen

Foto: Toos Spee

Met het vaststellen van de Gebiedsvisie Florabuurt in 2021 is de kaderstellende rol van de gemeenteraad met betrekking tot de grootschalige stadsontwikkeling grotendeels uitgespeeld. De fractie van de SP heeft tegen de plannen gestemd. Niet omdat wij vinden dat er in de Florabuurt niks hoeft te gebeuren... De jaren geleden aangekondigde renovatie door Havensteder juichen wij natuurlijk toe. En aandacht voor de sociaal-economische problemen van kwetsbare bewoners. Voor verkeer, buitenruimte, zorgvoorzieningen en meer woonruimte. 

Uiteindelijk zien wij in de gebiedsvisie vooral een toevoeging van heel veel hetzelfde, die eerder probleem versterkend werkt. Het was bovendien stenen boven mensen, om de business-case van een aantal betrokken partijen sluitend te maken. Ook de plannen van Rotterdam met de omliggende wijken verhogen nog eens de druk op de buurt.

Veel bewoners zijn het niet eens met de plannen. Bij de behandeling maakten zij gebruik van hun spreekrecht, onder hen ook Toos Spee, actief SP lid en oud-secretaris van onze afdeling. Voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen hebben zij zich georganiseerd en vele tientallen zienswijzen ingediend.

Wordt vervolgd!

Reactie toevoegen

U bent hier