h
27 september 2009

SP Capelle voert actie voor 65 blijft 65

Afgelopen vrijdagavond heeft de SP handtekeningen opgehaald bij winkelcentrum de Koperwiek tegen de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar. Veel Capellenaren zijn het met de SP eens dat verhoging ongewenst en niet nodig is. Tevens geven veel mensen aan zich goed te kunnen vinden in de alternatieven van de SP zoals het beperken van de hypotheekrente aftrek. Aanstaande zaterdag 3 oktober zal de SP wederom in actie komen tegen verhoging van de AOW leeftijd.

Lees verder
27 september 2009

Wijkverpleegkundige bepaalt uren zorg

De SP in Capelle aan den IJssel is verbolgen dat PVDA-wethouder Jaliens de problemen in de thuiszorg met de telefonische indicatie wegzet als een incident. Jaliens beweerd dat mensen in Capelle de zorg krijgen die hen toekomt. Jurgen van der Sloot van de SP: " In 2008 hebben we al geconstateerd dat mensen minder uren zorg krijgen, ook dit jaar gaat de wethouder door met dit wanbeleid. Ik moet constateren dat de wethouder niet ingrijpt en dat hij de vele mensen die minder zorg krijgen wegzet als een incident". De SP wil dat de gemeente stopt met de telefonische indicatie. De wijkverpleegkundige of de huisarts moet bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft.

Lees verder
10 september 2009

SP Bezoekt de Vogelbuurt

Vogelbuurt
Woensdagavond 9 september is de SP in gesprek gegaan met de bewoners van de Vogelbuurt (Alkenlaan, Karakietstraat e.o.) Aan de hand van een enquete hebben SP leden deur aan deur aangebeld om te kijken wat er verbeterd kan worden in de buurt en wat er juist goed gaat. Wat opvallend is, is dat er veel appartementen leeg staan terwijl deze nauwelijks te huur worden aangeboden door Com.wonen. De huurdersbelangenvereniging was ontevreden over het nieuwe beleid van Com.wonen. De seniorenwoningen zijn volgens Com.wonen niet meer geschikt voor deze doelgroep en worden nu verhuurd aan gezinnen, waardoor er teveel mensen in een relatief klein appartement wonen. De bewoners zien hierdoor hun buurt in een rap tempo veranderen. De huurdersbelangenvereniging en de SP gaan verder inventariseren wat er aangepakt moet worden in de buurt om de sociale cohesie te kunnen waarborgen.

Lees verder
21 augustus 2009

SP bezoekt zorginstelling de Zellingen

Afgelopen donderdag hebben Jurgen van der Sloot en Anneke Bosgieter van de SP afdeling Capelle een bezoek gebracht aan de Zellingen. De Zellingen is een stichting die onder andere thuiszorg levert in Capelle. Door de overheidsbezuinigingen op de AWBZ ontstaan er veel schrijnende situaties, waardoor de Zellingen niet de zorg meer kan verlenen die eigenlijk nodig is. Daarnaast gaat de gemeente Capelle door met het uitkleden van de thuiszorg. Mensen krijgen nog steeds minder zorg en vaak ook van mindere kwaliteit. De Zellingen doet er alles aan om mensen toch nog de benodigde zorg te verlenen, maar in veel gevallen wordt dit door politieke keuzes onmogelijk gemaakt.

Lees verder
19 augustus 2009

Veel Capellenaren ondersteunen "65 blijft 65"

65 blijft 65 handtekeningactie
Afgelopen zaterdagmiddag hebben leden van de SP Capelle handtekeningen opgehaald voor de actie "65 blijft 65". De SP is deze zomer deze actie gestart om er voor te zorgen dat de AOW leeftijd op 65 blijft. Hiervoor gaat de SP in het hele land handtekeningen ophalen om deze vervolgens aan te bieden aan de regering. Veel mensen in Capelle wilde graag de actie ondersteunen en zetten direct hun handtekening. De regering wil de AOW leeftijd verhogen vanwege de crisis. Maar deze maatregel is ongewenst, onzinnig en onnodig. Ook blijft de AOW betaalbaar ook met de aankomende vergrijzing. Aangezien de groeiende groep 65-plussers zorgen er voor dat de inkomsten uit belastingen over pensioenen fors zullen stijgen.

Lees verder
30 juli 2009

65 blijft 65

De SP is landelijk een grote actie gestart tegen de plannen om de AOW leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Ook in Capelle aan den IJssel zal de afdeling regelmatig de straat op gaan om aan de Capellenaren te vragen de actie te ondersteunen om dit plan van tafel te krijgen. In het filmpje hieronder kunt u in vier minuten bekijken waarom een verhoging van de AOW leeftijd ongewenst, onzinnig en onnodig is. De petitie kan ook online getekend worden via de actiewebsite 65blijft65

Lees verder
9 juli 2009

Bewoners Diepenbuurt de dupe door gemeentelijk wanbeleid

Drie maanden geleden heeft de SP vragen gesteld aan het college over het achterstallig onderhoud in de parkeergarage van de Terp. Renovatie is volgens de
SP absoluut noodzakelijk, er is sprake van betonrot, schimmelvorming, plafondplaten die naar beneden vallen etc. Daarnaast is de brandbeveiliging ver onder
de maat, en zou het complex in deze staat en in deze tijd, nooit meer een gebruiksvergunning kunnen krijgen. Normaal worden de vragen binnen een paar weken schriftelijk beantwoord. In dit geval bleef een schriftelijk antwoord uit. Een woordvoerder van de gemeente gaf telefonisch toe, dat renovatie 10 miljoen euro kost en dat de gemeente daar geen geld voor heeft gereserveerd. Als mogelijke oplossing stelt de gemeente de mogelijkheid voor om de garage te verkopen aan Q-park die dan de renovatie voor haar rekening neemt. Keerzijde hiervan is dat er dan betaald parkeren wordt ingevoerd.

Lees verder
2 juli 2009

Miljoenen investering in Rondelenbuurt maar problemen blijven

Op dinsdagavond 30 juni is de SP Capelle aan den IJssel op buurtbezoek geweest in de Rondelenbuurt. Woningcorporatie Com.wonen heeft miljoenen geinvesteerd in deze buurt. Toch zijn de bewoners alles behalve tevreden met hun buurt. Ondanks dat de woningen zijn opgeknapt gaan de bewoners gebukt onder het gebrek aan sociale samenhang in de buurt. De bewoners verwijten Com.wonen en de gemeente dat ze teveel probleemgezinnen in de buurt huisvesten. De bewoners ervaren hierdoor veel overlast, criminaliteit en vandalisme.

Lees verder
25 juni 2009

Muziekonderwijs SKVR is schijnoplossing

De gemeente heeft een deal gesloten met de SKVR voor het aanbieden van muziekonderwijs. In september moeten leerlingen de eerste lessen krijgen,
de SKVR blijft in elk geval tot 2010 actief in Capelle. De SP vindt dit een schijnoplossing, want het is onzeker wat er gebeurt na 2010. Er zijn nu veel verschillende aanbieders in Capelle actief op het gebied van onderwijs. De SP vindt dit een versnippering van het muziekonderwijs in Capelle aan den IJssel. De socialisten willen weer een gemeentelijke muziekschool. Dit is volgens de SP de enige duurzame oplossing.

Lees verder
19 juni 2009

SP vindt graffitimuren te klein [update]

Graffitimuur Oostgaarde
Eindelijk zijn er twee graffitimuren geplaatst door de gemeente. De SP vindt het uitstekend dat de gemeente graffitimuren heeft geplaatst waar legaal graffiti op kan worden gespoten. In april 2008 heeft de gemeenteraad een kleine € 5000,- begroot voor het plaatsen van twee graffitimuren. Voor dit bedrag zouden er twee muren en prullenbakken worden geplaatst. De graffitimuur zou 20 meter lang en 2 meter hoog worden. De SP is echter niet te spreken over de muren die de gemeente nu heeft geplaatst. De borden zijn erg klein, vooral het bord in Schollevaar is volgens de socialisten veel te klein.

Lees verder

Pagina's