h

Afschaffing telefonische indicatie thuiszorg stap dichterbij

24 november 2009

Afschaffing telefonische indicatie thuiszorg stap dichterbij

De SP in Capelle aan den IJssel pleitte eerder voor het afschaffen van de telefonische indicatie voor thuiszorg clienten. De gemeenteraad van Capelle
heeft unaniem een voorstel gesteund om te onderzoeken wat de kosten zijn van huisbezoek. Wat de SP betreft is een onderzoek niet noodzakelijk;
de telefonische indicatie wordt direct gestopt en overgelaten aan de wijkverpleegkundige of huisarts. Op dit moment bepaalt het commerciele bureau Movaris hoeveel zorg iemand nodig heeft, dit kost de gemeente honderdduizend euro per jaar. Geld dat volgens de SP beter besteed kan worden aan zorg.

"Wij zijn als SP heel blij dat de andere partijen ook vraagtekens zetten bij de telefonische indicatie. Je kan gewoonweg niet door de telefoon bepalen hoeveel en
welke zorg iemand nodig heeft. Veel geld dat is bedoeld voor de zorg wordt nu uitgegeven aan deze bureaucratie. We moeten stoppen met het uitbesteden van de
indicatiestelling aan een commercieel bureau als Movaris. Het kost klauwen met geld en is een vorm van georganiseerd wantrouwen. De gemeente kan beter de
wijkverpleegkundige, thuiszorgmedewerker of de huisarts laten bepalen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Deze mensen kennen de client het beste en kunnen
daarom ook het beste vaststellen hoeveel zorg iemand nodig heeft. In dat geval wordt de inzet van zorg ook veel flexibeler. Nu worden mensen voor een heel jaar
geindiceerd terwijl de situatie tussentijds kan veranderen." Aldus SP voorzitter Jurgen van der Sloot.

U bent hier