h

SP verbolgen over schrappen gratis OV

12 november 2009

SP verbolgen over schrappen gratis OV


De SP is verbolgen over het feit dat de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling het gratis OV voor 65-plussers heeft geschrapt. De proef zal geen vervolg krijgen ondanks inspanning van onder andere de PvdA en Leefbaar Capelle. De voltallige oppositie wilde niet langer doorgaan met het gratis OV. Wel waren er enkele partijen die het wel wilde continueren voor 65-plussers met een minimum inkomen, maar daar was geen meerderheid voor. De SP is van mening dat elke 65-plusser gewoon gratis met het openbaar vervoer moet kunnen blijven reizen in Capelle en de stadsregio. Het haalt oudere mensen uit een isolement: ze gaan vaker op bezoek bij vrienden en familie. De bussen en metro's zitten ook weer veel vaker vol en mensen kiezen vaker het openbaar vervoer in plaats van de auto.

"Ik ben nogal verbaasd over hoe de discussie omtrent gratis openbaar vervoer de afgelopen periode is gevoerd. Vooral het argument van onder andere de VVD dat een hoop ouderen het kaartje best zelf kunnen betalen raakt kant nog wal. Ik twijfel er niet aan dat er ouderen zijn die makkelijk zelf OV-kaartjes kunnen betalen. Maar deze ouderen kiezen nu wel vaker het openbaar vervoer boven de auto. Nu zitten deze ouderen straks weer in de auto op de reeds dichtgeslipte wegen. Helaas zijn veel partijen mee gegaan in deze VVD-retoriek waardoor straks geen enkele oudere meer gratis OV heeft" aldus SP voorzitter Jurgen van der Sloot.

De SP heeft in 2008 een publieksactie gehouden voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en 12-minners. Ruim 900 Capellenaren hebben destijds deze petitie ondersteund. De SP was zeer content met de invoering van het gratis OV voor 65-plussers in 2009. De SP geeft aan opnieuw mensen te gaan mobiliseren tegen dit besluit.

U bent hier