h
13 november 2023

Regionale actie Chemours

Foto: SP

Op zaterag 11 november is er een regionale actie geweest in het kader van de verkieingscampagne.

Lees verder

NATIONAAL ZORGFONDS: ACTIE VOOR BEHOUD DE ZIEKENHUIZEN OP 22 JUNI IN DEN HAAG

Het Nationaal Zorgfonds steunde op 12 juni de actievoerders bij het hoofdkantoor van Zilveren Kruis Achmea in Leiden. Zij willen dat de afbraak van de ziekenhuizen wordt teruggedraaid en dat er een Nationaal Zorgfonds komt. Uit de antwoorden van de woordvoerder van de verzekeraar tijdens de actie werd al duidelijk: Zilveren Kruis Achmea gaat de afbraak niet stoppen. Een Nationaal Zorgfonds zien ze ook niet zitten.

Lees verder
17 juni 2023

FRACTIE EN REKENKAMERRAPPORT: SP MOTIE VAN TREURNIS

Foto: Toos Spee

Wat doen het Capelse gemeentebestuur en -raad met de vernietigende bevindingen van het Rekenkamerrapport van hierboven? Naast zich neer leggen, zo bleek uit de Raadsvergadering van 5 juni (2.a). Waarmee - dit keer willens en wetens - de grote woningnood aan betaalbaarste huisvesting in Capelle aan den IJssel in plaats van opgelost, nog erger worden zal dan die nu al is.

Lees verder
17 juni 2023

REKENKAMER ROTTERDAM VERNIETIGEND OVER CAPELS WOONBELEID, PROVINCIE STEMT NIET IN MET CAPELSE 'WOONDEAL'-PLANNEN

Het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het Capelse woonbeleid is op 12 mei* eindelijk uitgekomen (1). Het is ronduit vernietigend over dit woonbeleid. Ook blijkt uit het nieuwsbericht hierover van deze Rekenkamer (2): de Provincie stemt NIET in met de Florabuurt-, Fascinatio- en Riviumplannen.

Lees verder
25 mei 2023

STEUN HET INVOEREN VAN EEN REFERENDUM!

“Te veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Een referendum is een goed middel om mensen zeggenschap te geven en politici te dwingen om beter te luisteren.” (Renske Leijten)

Lees verder
12 maart 2023

STOP DE PENSIOENWET MET UW STEM OP 15 MAART

Foto: SP pensioenkrant 2023

Wat is er mis met die nieuwe pensioenwet? Dat leest u in de scan van de nieuwe SP Pensioenkrant, die als pdf-bijlage aan deze post is toegevoegd. Op p.2 vindt u alle argumenten overzichtelijk samengevat.

Lees verder
12 maart 2023

OOK IN FASCINATIO HET TEGENDEEL VAN PARTICIPATIE

Foto: SP-lid Fascinatio

Het Kontakt : IJssel en Lekstreek van 1 februari 2023 wijdde heel p.5 aan de geplande bouw van studentenhuisvesting op Fascinatio. De overeenkomsten met de gemeentelijke gang van zaken betreffende nieuwbouw op het middengebied Florabuurt, zijn verbluffend.

Lees verder
6 maart 2023

Voorzitter in actie

Foto: Alex Tebrugge / Eigen fotocamera

Afgelopen donderdag 2 maart is de voorzitter in actie geweest op de markt waar hij heeft deelgenomen aan een succesvolle flyeractie,

Lees verder

Volksprotest

Komende zaterdag 11 februari is het VOLKSPROTEST op het Beursplein in Amsterdam. De start is om 13:00 uur. We demonstreren tegen de marktwerking op de energiemarkt, bij het openbaar vervoer en in de zorg. Het Nationaal Zorgfonds zal deze dag ook meedoen. Echt wel 't waard om te protesteren.

Natuurlijk kun je ook je steun betuigen door te onderschrijven op https://kostenomlaag.sp.nl/volkspetitie

Lees verder
9 februari 2023

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 15 maart 2023

Foto: https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2022/12/onze-top-10

'De overheid werkt niet meer voor het welzijn en de voorspoed van de meeste mensen, maar vanuit wantrouwen. En ten behoeve van mensen die al genoeg geld hebben. Een kleine groep mensen met geld en veel belangen heeft de overheid gekaapt met haar neoliberale en kapitalistische visie die al decennialang voorrang geeft aan haar eigen belangen. Hierdoor is de overheid er voor veel mensen niet meer.'

Lees verder

Pagina's