h

Nieuwe organisatiesecretaris

20 juni 2024

Nieuwe organisatiesecretaris

Nieuwe organisatiesecretaris gekozen.

Op de ledenvergadering van 19 juni 2024 heeft algemeen bestuurslid
Peter van Mourik met unanieme stemmen een nieuwe functie binnen het bestuur gekregen.
Vanaf nu is Peter de nieuwe organisatiesecretaris voor onze afdeling.

Behalve een nieuwe organisatiesecretaris zijn er op de ledenvergadering nog meer onderwerpen besproken.
Onder andere hebben de leden het jaarplan 2024-2025 voor de afdeling unaniem goedgekeurd waarin de richtlijnen staan waar onze afdeling de komende tijd aan gaat werken.
Het doel is om de afdeling sterker te maken en ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Als bestuur kunnen we dat niet alleen, daar hebben we ook onze leden voor nodig! Iedere bijdrage die u kunt leveren op een oproep van onze kant is welkom!

Tevens is het financieel jaarverslag van 2023 door de leden goedgekeurd.

Een levendige avond waar we goed met elkaar van gedachten hebben kunnen wisselen.

Reactie toevoegen

U bent hier