h

SP Capelle ondersteunt actie "openheid over Irak"

26 april 2007

SP Capelle ondersteunt actie "openheid over Irak"

Leden van de SP werkgroep Capelle hebben hun steentje bijgedragen aan de landelijke SP actie "openheid over Irak". Het doel van deze actie is doormiddel van een handtekeningen actie alsnog een parlementair onderzoek af te dwingen naar de beweegredenen van de Nederlandse regering om deze oorlog te steunen. Volgens de SP is het niet meer dan logisch dat een regering verantwoording aflegt voor de steun aan een zeer omstreden oorlog.

Daarom hebben de leden van de SP werkgroep Capelle meerdere malen handtekeningen opgehaald. "Zo waren we te vinden op de vrijmarkt met Koninginnedag. Verder hebben we in winkelcentra handtekeningen opgehaald. Donderdag 28 april gaan we voor de laatste keer handtekeningen ophalen op de weekmarkt. Je krijgt veel positieve reacties, zeker nu de actie al aardig bekend is geworden bij de meeste mensen"

De handtekeningen worden begin juli door de SP aangeboden aan de eerste kamer. Hier zal de eerste kamerfractie van de SP een pleidooi houden voor een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak

U bent hier