h

Geen alcoholverbod jongeren

15 januari 2008

Geen alcoholverbod jongeren

De SP ziet niets in het voorstel waarin de VVD pleit voor een algeheel alcoholverbod in Capelle. Deze maatregel zou de overlast van jongeren in Capelle moeten tegengaan.

Door Meltem Okcu, lid van de SP werkgroep Capelle

Uit eerdere voorbeelden blijkt dat het gebruik van alcohol niet de enige oorzaak is van overlast op straat. Deze drastische maatregel zal wellicht een averechts effect hebben. Als er een probleem is met jongeren, is het het beste als dit eerst met de wijkbewoners zelf en vervolgens met de jongeren wordt besproken. Alvorens een dergelijke maatregel van bovenaf op te leggen moeten eerst de daadwerkelijke achterliggende oorzaken worden onderzocht. Er dient per wijk gekeken te worden of er al of niet problemen zijn met jongeren. Dit generaliserende initiatief van de VVD zal waarschijnlijk elk effect hebben, behalve het beoogde. Bovendien kunnen jongeren zich nog altijd thuis volgooien met alcohol.

Dit verbod is vrijwel onmogelijk door te voeren omdat het simpelweg niet mogelijk is om het nuttigen van alcohol in heel Capelle te controleren. In plaats van dat de politie de daadwerkelijke problemen aanpakt en de situatie in de gaten houdt, moet zij een heksenjacht starten om te controleren of er nergens mensen zijn die alcohol op straat nuttigen. Natuurlijk is het zo dat overmatig alcoholgebruik, of beter gezegd ‘misbruik’, zeker voor jongeren slecht is, maar alles wat zomaar verboden wordt, is juist aantrekkelijker. Door deze maatregel zullen jongeren naast overlast ook nog eens ophef gaan veroorzaken.

Onder andere in samenwerking met de Capelse jeugdorganisatie LinC is de werkgroep SP derhalve gestart met het houden van jongerenenquêtes en het voeren van persoonlijke gesprekken met jongeren en groepjes van jongeren. De representativiteit van dit onderzoek blijkt uit het feit dat ook jongeren op straat worden aangesproken. De uiteindelijke uitkomst van deze enquête zal worden aangeboden aan de gemeente en naar aanleiding van de uitkomst zal de werkgroep SP ook zelf de handen uit de mouwen steken om te kijken wat zij kan betekenen voor de jongeren in Capelle.

U bent hier