h

Discussiemiddag over Thuiszorg met Agnes Kant

3 februari 2008

Discussiemiddag over Thuiszorg met Agnes Kant

Zondagmiddag 3 februari organiseerde de SP in Capelle een discussiemiddag over de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de gevolgen hiervan in de thuiszorg. SP Tweede Kamerlid Agnes Kant ging in gesprek met onder andere PvdA-wethouder Jaliens. Dhr. Donker van de WMO-adviesraad, mevr. Scheffer van de gehandicaptenbond en professioneels uit de thuiszorg, waaronder mevr. Bickers van de Zellingen en dhr. Baljon van de Vierstroom. Ook het publiek, dat voornamelijk bestond uit cliënten en personeel uit de thuiszorg namen actief deel aan de discussie. De sfeer was bijzonder goed en er ontstond al snel een levendige en stevige discussie.

Agnes Kant in debat over thuiszorg in Capelle

De heer Jaliens gaf aan dat het college in 2007 rustig aan heeft gedaan met het doorvoeren van de wmo. Zo heeft men in Capelle gekozen voor het “Zeeuws model” hierdoor worden gelijke kansen voor alle zorgaanbieders gewaarborgd en er blijft een keuze vrijheid voor de cliënten. Toch heeft de invoering van de wmo ook in Capelle al voor de nodige problemen gezorgd. Dhr. Baljon vertelde dat er in Capelle ongeveer 300 thuiswerkers zijn ontslagen bij de Vierstroom. Ook veel thuiswerkers worden gedwongen om te gaan werken als Alfahulp. Er is nu langzaam een verschuiving zichtbaar tussen thuiszorgmedewerkers 30% en Alfahulpen 70%.

Mevr. Bickers vertelde dat er veel fout gaat met telefonisch indiceren van cliënten. “Als je een oudere iemand opbelt en vraagt hoe gaat het met u, krijg je steevast het antwoord dat het goed gaat. Het gevolg is dat deze mensen minder thuiszorg krijgen of dat ze een alfahulp krijgen in plaats van een thuiszorgmedewerker. De thuiszorgmedewerkers kunnen het beste zelf indiceren, zij kunnen immers het beste beoordelen welke zorg iemand nodig heeft. Het is tijd dat de mensen van de werkvloer vertrouwen krijgen in plaats van wantrouwen.” Dhr. Van Mourik van Groenlinks stelde voor om mensen boven de 75 niet langer telefonisch te indiceren. Dhr. Jaliens gaf aan dit positief te gaan voorstellen aan het college. “Mochten er problemen ontstaan ben ik de eerste die ingrijpt” aldus Jaliens.

De problemen in de thuiszorg zijn voor een groot deel te verwijten aan de marktwerking in de zorg. Aldus Agnes Kant. “Marktwerking hoort niet in de zorg, het gaat niet om concurrentie maar om de zorg van mensen” Ook kwamen er uit de zaal geluiden dat oudere mensen in Capelle vereenzamen, deze mensen keken uit naar de dag dat hun vaste thuiszorghulp langs kwam. Dat is iets waar veel oudere waarde aan hechten.

De komende weken blijft de SP zich hard maken voor een betere thuiszorg en tegen de marktwerking in de thuiszorg. Mocht u zelf ervaringen met de WMO kwijt willen aan de SP, dan kan dat via het meldpunt van de SP.

U bent hier