h

SP in actie voor postbodes op Koninginnedag

30 april 2008

SP in actie voor postbodes op Koninginnedag

Op woensdagochtend 30 april stond de SP op de Koninginnedagmarkt op het Stadplein in Capelle aan den IJssel. Hier hebben we enkele honderden brievenbusstickers uitgedeeld van de actie “Red de Postbode”. De reacties van de mensen waren erg positief, vele gaven aan de sticker direct op hun brievenbus te gaan plakken.

Door de liberalisering van de postmarkt staan de arbeidsvoorwaarden in die markt zwaar onder druk. Er is sprake van een ontoelaatbare situatie voor de werknemers: hun werk verandert van een goede baan in een bijbaan. Nieuwe spelers op de markt ontduiken de CAO en betalen hun medewerkers veel minder. Minder dan het minimumloon, en zonder enige vorm van sociale zekerheid zoals doorbetaling bij ziekte, pensioen of ontslagbescherming. Het is een oneerlijke vorm van concurrentie en de werknemers betalen de rekening.

U bent hier