h

Schollevaarse jongeren organiseerden: “Week van Schollevaar”

10 mei 2008

Schollevaarse jongeren organiseerden: “Week van Schollevaar”

Een groep jongeren heeft onder supervisie van jongerenwerk LinC de week van Schollevaar georganiseerd. Dit vond plaats van woensdag 7 tot vrijdag 9 mei nabij het wijkcentrum aan het Maria Danneels erf. Naast allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren, had het ook als doel om de solidariteit in de wijk tussen de buurtbewoners en de jongeren te vergroten, iets wat de SP van harte toejuicht. Zo werd er op woensdag avond een grote buurt BBQ georganiseerd voor zowel buurtbewoners als jongeren. Donderdag avond speelde er een coverbandje en als afsluiting op vrijdag 9 mei een Black en White party voor de jongeren.

Op donderdag 8 mei was de SP aanwezig met een informatiekraam. Op die dag zijn er enquêtes afgenomen onder de jongeren, over wat ze graag anders zouden willen zien in Capelle. Ook hebben we de jongerenkrant “CodeRood” uitgedeeld met lidmaatschapkaarten. Maar ook de stickers tegen de oorlog in Afghanistan waren populair onder de jongeren.

De afgelopen maanden heeft de SP op verschillende locaties jongerenenquêtes afgenomen. Op scholen, in jongerencentra en op andere festiviteiten. Binnenkort zullen we de enquêtes verwerken in een rapport, en aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder.

U bent hier