h

In actie voor gratis OV op Midzomerfestival

23 juni 2008

In actie voor gratis OV op Midzomerfestival

Op zondagmiddag 22 juni was de SP op het Midzomerfestival om handtekeningen te verzamelen voor gratis OV voor mensen boven de 65 en kinderen tot 12 jaar. De actie kan op veel sympathie rekenen, veel mensen waren bereid te tekenen. De komende weken zal de SP verder gaan met actievoeren om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen. Deze zullen na het zomerreces worden aangeboden aan de gemeente. Momenteel zijn er al enkele honderden handtekeningenkaarten ingevuld.

In actie voor gratis OV

De SP wil dat het openbaar vervoer in Capelle gratis wordt voor jongeren tot 12 jaar en ouderen boven de 65. Gratis OV is goed voor de ouderen en voor de stad. Dat blijkt uit een proef in Rotterdam, waar ouderen al sinds 2007 gratis reizen. Het haalt oudere mensen uit een isolement: ze gaan vaker op bezoek bij vrienden en familie. De bussen en metro’s zitten ook weer veel vaker vol. In Rotterdam zijn er positieve resultaten met gratis openbaar vervoer voor ouderen, en de SP vindt het onacceptabel dat dit de Capelse ouderen wordt onthouden. Het is lastig uit te leggen dat ouderen die in Rotterdam wonen gratis naar Capelle kunnen reizen met de metro, maar niet omgekeerd. Het is heel betaalbaar het openbaar vervoer voor deze doelgroepen gratis te maken. De gemeente hoeft alleen de vergoeding te betalen voor de abonnementen en roze strippenkaarten die op dit moment gebruikt worden door de ouderen en kinderen. Hierdoor zal het OV ook buiten de spits een stuk voller zitten. De mensen die gratis reizen nemen bovendien ook betalende reizigers mee. Kortom: gratis openbaar vervoer is goed voor ouderen en kinderen en goed voor Capelle!

U bent hier