h

Buurten in de Diepen- & Hoekenbuurt

2 juli 2008

Buurten in de Diepen- & Hoekenbuurt

SP-Kamerleden Paulus Jansen, Sadet Karabulut en Hans van Leeuwen bezochten maandag in het kader van ‘Buurten in de buurt’ Capelle aan den IJssel. Tijdens het bezoek aan de Hoeken- en Diepenbuurt werd er onder andere gesproken over integratie, wonen en maatschappelijk werk in de wijk. “Rotterdam krijgt extra geld van de minister en wij zitten met de shit.”
Kamerleden bezoeken Diepenbuurt

De Hoeken- en Diepenbuurt in Capelle hebben dezelfde problemen als de gemiddelde achterstandswijk. In de Hoeken heeft 25% van de inwoners een uitkering en 21% van de huishoudens zit in een schuldhulpverleningstraject. Het is één van de armste wijken van Nederland. Volgens Paulus Jansen is het vreemd dat de Hoeken met deze cijfers niet bij één van de 40 probleemwijken van minister Vogelaar zit. “Hier zie je maar weer dat de postcodeaanpak van Vogelaar funest uitpakt. Binnen één postcodegebied kan je goede en slechte buurten hebben. Dat is ook hier het geval.”

Volgens Henry Seelen, huismeester bij Com.Wonen, is de kwaliteit van de wijk en haar bewoners de laatste jaren flink achteruit gegaan. “In Rotterdam worden achterstandswijken in hoog tempo geherstructureerd, waardoor veel betaalbare huurwoningen worden gesloopt. Daarnaast worden lagere inkomens uit de stad geweerd door de Rotterdamwet. Al deze mensen komen noodgedwongen in de goedkopere huurwoningen in Capelle terecht.”

Dat Capelle nu geen extra geld van minister Vogelaar krijgt om de problemen op te lossen steekt hem: “Rotterdam krijgt extra geld om vrolijk door te gaan met herstructureren, waardoor hier de problemen alleen maar groter worden en wij zitten hier met de shit."

Peter Bruijnzeels, voorzitter van de huurdersvereniging de Diepen wordt er moedeloos van. Het complex de Terp, waarin winkelen, parkeren en wonen worden gecombineerd heeft bij de bouw in de jaren 70 veel prijzen gewonnen. Van die juichstemming is bij de bewoners van het complex weinig meer over. Omdat Com.Wonen, de gemeente en de exploitant van de winkelruimte allemaal gedeeltelijk eigenaar zijn, zijn er veel problemen met het beheer van het complex. Bruijnzeels: "Als er iets moet gebeuren aan het complex, wijst iedereen naar elkaar en ondertussen gebeurt er helemaal niets."

In gesprek met huurdersvereniging

Daarom nam de huurdersvereniging het initiatief tot het maken van een bouwkundig rapport, waarin tal van gebreken worden aangetoond. Na veel vijven en zessen is er samen met de eigenaren een plan opgesteld met 88 verbeterpunten. Aan het plan wordt op dit moment gewerkt, maar Bruijnzeels is nog allerminst tevreden: "Ook nu nog is er hevige strijd over de financiering van de maatregelen en hierdoor zie je ook vaak dat werkzaamheden ineens worden stopgezet of gewoon niet worden afgemaakt."

Ondertussen neemt de politiesurveillant van de Diepen- en Hoekenbuurt Sadet Karabulut en Hans van Leeuwen mee de wijk in. In de wijk speelt de jongerenproblematiek een grote rol. Ook vandalisme komt uitgebreid aan de orde. Ook nemen de Kamerleden een kijkje bij de Spelotheek in de wijk. Kinderen kunnen tegen een geringe bijdrage spelletjes lenen, waardoor zij regelmatig met ander speelgoed kunnen spelen dat goed aansluit bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hans van Leeuwen: "Vooral in een wijk met veel mensen met lage inkomens, is dit een goed intitiatief."

Hans van Leeuwen in gesprek met wijkagent

Hierna bezoeken Karabulut en van Leeuwen de stichting Kwadraad. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. Daarnaast heeft Kwadraad een steunpunt huiselijk geweld. Medewerker Marjan Poulissen vertelt dat in Capelle vooral het aantal meldingen van huiselijk geweld enorm is toegenomen. Op dit moment is het percentage huiselijk geweld in Capelle het hoogste van de regio Rijnmond.

Daarnaast valt het aantal eenoudergezinnen met financiële problemen in de Hoekenbuurt op. "Kinderen komen vaak zonder ontbijt naar school. De basisschool heeft sinds kort een brood en een pot pindakaas in de klas om kinderen van een ontbijt te voorzien. Veelal is er sprake van zogenaamde gezinnen met meerdere problemen, waardoor de scholen veel energie kwijt zijn aan het ondersteunen van de kinderen bij problemen thuis en niet aan het echte onderwijs toe komen.”

U bent hier