h

SP onderzoekt ouderbijdrage op scholen

19 september 2008

SP onderzoekt ouderbijdrage op scholen

De SP onderzoekt hoe scholen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs omgaan met de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs kan behoorlijk oplopen, tot een paar honderd euro per jaar. Niet alle scholen zeggen dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Daardoor worden ouders onterecht met hoge kosten geconfronteerd. Dat mag niet, want het basis- en voortgezet onderwijs dienen vrij toegankelijk te zijn. Bovendien is het zeer onwenselijk als kinderen van bepaalde activiteiten worden uitgesloten omdat ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen.

U kunt ons daarbij helpen door uw ervaringen aan ons te melden. In het onderzoek wordt ook gevraagd welk bedrag de school rekent voor de schoolboeken. In december krijgen ouders daarvoor ruim 300 euro op hun rekening gestort. Omdat dit een gemiddelde betreft, worden veel ouders alsnog met hoge kosten geconfronteerd. Als de schoolboeken duurder zijn dan 308 euro, moeten ouders de meerkosten zelf bijbetalen.

U kunt de enquete hier invullen: Enquete ouderbijdrage

U bent hier