h

Flyeren voor een betere WSW

16 oktober 2008

Flyeren voor een betere WSW

Op woensdagochtend heeft de SP Capelle flyers uitgedeeld bij de sociale werkvoorziening de Promen. De flyer informeert de mensen over de
voorstellen van de SP om de WSW (wet sociale werkvoorziening) te verbeteren. Begin oktober heeft "commissie de Vries" een advies gegeven aan de
regering over de toekomst van de WSW. Een van de adviezen is om de mensen te kunnen verplichten om voor minder dan het minimumloon te werken.
Voor de SP is dat onacceptabel.

Flyeren voor WSW

De SP vindt dat de WSW beter moet, en wel op de volgende punten:

1. Als iemand werkt naar vermogen, moet hij/zij daar gewoon voor betaald krijgen. De SP zegt dus: Handen af van de CAO!

2. Voor de WSW-ers die nooit buiten het WSW-bedrijf zullen kunnen werken, blijft de sociale werkvoorziening met voldoende zinvol werk bestaan.

3. De lange wachttijd moet voorbij zijn. De SP wil daarom dat grote werkgevers/bazen verplicht voor een deel WSW-ers in dienst nemen
voor nuttig werk. Daarbij moeten ze meer hulp krijgen.

4. De WSW is voor mensen met een handicap, niet voor andere groepen.

5. Bij 'buiten' werken moet heel veel verbeteren, want nu is het vaak een puinhoop. Mensen zitten niet voor niets in de WSW!

6. De SP wil dat het werk beter wordt aangepast aan de mensen en dat er betere werkleiders komen. Daarvoor moeten er onder andere
kleinere groepen in de werkplaatsen komen. De WSW-er behoudt het recht op aangepast werk, waarbij rekening wordt gehouden
met zijn of haar handicap. Het sociale moet voorop staan.

U bent hier