h

SP verzoekt gemeente mosquito's te verwijderen

24 november 2008

SP verzoekt gemeente mosquito's te verwijderen

Donderdagavond heeft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer gezegd dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het gebruik van de
zogenaamde 'mosquito's'. De mosquito is een apparaat met een 'ultrasoon geluidssysteem' dat een zeer hoge toon verspreidt. Deze toon is alleen hoorbaar voor
jongeren tot ongeveer 25 jaar. Vrijdag verzocht de SP Capelle het college van B&W middels een brief de mosquito weg te halen. De SP heeft zich al eerder
uitgesproken tegen de komst van een mosquito in 's-Gravenland. De mosquito lost niks op, het is enkel het verplaatsen van het probleem. In plaats van wegpesten
wil de SP juist investeren in jongeren. Zorg voor goede plekken voor jongeren, in samenspraak met de jongeren. Je moet problemen oplossen, niet wegpiepen.

De SP stelde begin dit jaar al eens voor de mosquito te verbieden, maar kreeg daar niet de handen voor op elkaar in de Tweede Kamer. Het apparaat, dat een hoge
fluittoon voortbrengt die alleen hoorbaar is voor mensen onder 25 jaar, wordt door verschillende gemeenten ingezet tegen overlast gevende hangjongeren. Minister
Ter Horst zei donderdag dat gemeenten die de mosquito gebruiken mogelijk grondrechten van mensen schenden, zoals bewegingsvrijheid en de onaantastbaarheid
van het menselijk lichaam. Die gemeenten riskeren een rechtszaak, aldus Ter Horst. ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, heeft jongeren in Rotterdam die te
maken hebben met de mosquito al opgeroepen een proefproces tegen de gemeente te beginnen.

U bent hier