h

Start van het nieuwe jaar

19 januari 2009

Start van het nieuwe jaar

Ledenbijeenkomst Op donderdagavond 15 januari was de eerste ledenbijeenkomst van 2009 in het Cappellenhuis. Tijdens deze avond werd er stilgestaan bij de komende Europese verkiezingen. Ook was er een discussie over het wel of niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. We hebben vastgesteld dat we alleen kunnen meedoen als er voldoende raadskandidaten zijn die actief mee doen in de afdeling en scholing volgen. Tijdens de bijeenkomst is besloten dat we in elk geval de intentie hebben om er alles aan te doen om in 2010 de afdeling zover te hebben versterkt dat we kunnen meedoen aan de raadsverkiezingen. Het meedoen is echter geen doel op zich en alleen haalbaar wanneer er voldoende leden actief aan de slag gaan

Muziek“Wij gaan ons als afdeling voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Als we in Capelle echt een verschil willen maken zullen alle hens aan dek moeten komen. Willen we in Capelle de politiek weer dichter naar de mensen brengen in plaats van de huidige politiek die dreigt zich steeds verder te vervreemde van de mensen, door bijvoorbeeld een muziekschool te sluiten enkel omdat de gemeente niet met het bestuur overweg kan. Veranderingen komen niet vanzelf en daarom zullen we als SP-ers ons moeten blijven inzetten, door mensen op te zoeken in de buurten en gesprekken te voeren. Maar ook de verhalen en problemen omzetten in daadwerkelijk actie samen met de mensen.

Jurgen van der Sloot In 2009 mogen we ook weer naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Over een paar maanden zitten we volop in de verkiezingscampagne. En we hebben de kans om deze verkiezingen te winnen. Er heerst nog steeds veel onvrede over het feit dat we niet meer mochten stemmen voor of tegen de vernieuwde grondwet. Nu krijgen we alsnog de kans om onze stem te laten horen. 2009 zal als het aan de SP ligt ook het jaar worden voor de zorg. Er wordt een grote landelijke campagne gestart tegen de continue vermarkting van de zorg. Marktwerking is desastreus in de gezondheidszorg. Om mensen meer bewust te maken van deze ontwikkeling gaan we ook in Capelle het komende jaar aan de slag: tegen de vermarkting van de zorg en voor een solidaire zorg.” aldus Jurgen van der Sloot

De avond is afgesloten met hapjes en drankjes en we kunnen er vol goede moed tegen aan het komende jaar!

U bent hier