h

SP plakt "61,6%" posters

21 april 2009

SP plakt "61,6%" posters

In aanloop op de Europese verkiezingen op 4 juni heeft de SP in Capelle aan den IJssel afgelopen maandag de verkiezingsborden beplakt met megaposters waar het getal 61,6 op staat. Dit getal geeft het percentage aan waarmee de Nederlandse bevolking in 2005 de Europese Grondwet afwees. Nadat Nederland tegen de
grondwet had gestemd hebben vrijwel alle politieke partijen toch ingestemd met het Verdrag van Lissabon. Volgens de SP is dit verdrag bijna een kopie van de weggestemde EU-grondwet. De SP heeft veel kritiek op het huidige beleid in Brussel. Volgens de socialisten staat Brussel gelijk aan bureaucratie, bestedingsgekte en big business.

"Over het Verdrag van Lissabon kwam tot onze woede geen nieuw referendum. Dat is in onze ogen puur kiezersbedrog. Nederland wil minder Brussel, maar dat
wordt niet gerespecteerd. Er zijn in Brussel 12000 lobbyisten actief die daar de belangen van het bedrijfsleven behartigen, daar wordt Europa niet socialer van.
Brussel bemoeit zich teveel met nationaal beleid en het kost ons ook nog eens 250 euro per Nederlander per jaar" aldus afdelingsvoorzitter Jurgen van der Sloot.

De metersbrede SP-posters worden vanaf deze week in heel het land op de verkiezingsborden aangeplakt. De SP brengt ermee in herinnering dat de meeste kiezers
tijdens het referendum over de EU-grondwet vier jaar terug "nee" zeiden tegen meer Brussel. De SP voerde destijds een felle nee-campagne.

U bent hier