h

Muziekonderwijs SKVR is schijnoplossing

25 juni 2009

Muziekonderwijs SKVR is schijnoplossing

De gemeente heeft een deal gesloten met de SKVR voor het aanbieden van muziekonderwijs. In september moeten leerlingen de eerste lessen krijgen,
de SKVR blijft in elk geval tot 2010 actief in Capelle. De SP vindt dit een schijnoplossing, want het is onzeker wat er gebeurt na 2010. Er zijn nu veel verschillende aanbieders in Capelle actief op het gebied van onderwijs. De SP vindt dit een versnippering van het muziekonderwijs in Capelle aan den IJssel. De socialisten willen weer een gemeentelijke muziekschool. Dit is volgens de SP de enige duurzame oplossing.

"De SP vindt dit een onaanvaardbare situatie en wij eisen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor het muziekonderwijs in Capelle. Muziekonderwijs is
een investering in de kwaliteit van de Capelse samenleving en in de toekomst van onze kinderen. Veel mensen voelen zich betrokken bij het muziekonderwijs in
Capelle. Het is hoog tijd dat de gemeente hier oog voor krijgt en haar verantwoordelijkheid neemt. Het is heel eenvoudig: het pand van de muziekschool is nog
beschikbaar en de instrumenten en andere lesmiddelen zijn eigendom van de gemeente. De gemeente hoeft alleen maar de docenten in dienst te nemen en dan
hebben we gewoon weer een gemeentelijke muziekschool, zoals het hoort" aldus SP bestuurslid Meltem Okcu.

In 2002 besloot de gemeenteraad om de muziekschool onder te brengen in een zelfstandige stichting. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan, met als dieptepunt de
huidige situatie waarin het muziekonderwijs totaal versnipperd is. De SP vindt dit een gang van zaken waar de betrokken politieke partijen zich voor moeten
schamen. Deze affaire rond de muziekschool bewijst volgens de SP dat cultuur niet afhankelijk mag worden gemaakt van commerciele belangen. Belangrijke voorzieningen horen in publieke handen thuis en niet in die van particulieren.

U bent hier