h

Terug naar een gemeentelijke muziekschool

9 juni 2009

Terug naar een gemeentelijke muziekschool

Meltem Okcu Al maanden leveren voormalige docenten en leerlingen van de Capelse muziekschool strijd voor voortzetting van het muziekonderwijs in Capelle. Zij zijn terecht ontevreden over de schijnoplossing van de gemeente. Die vindt namelijk dat kinderen muzieklessen moeten gaan volgen bij vier andere aanbieders, namelijk SKVR, EMM, Delta Sound Factory en zanginstituut Charles Vermeer. Niets ten nadele van deze instituten, maar hiermee zijn slechts 100 van de 500 leerlingen van de Capelse muziekschool geholpen. Daarnaast volgen nog 150 leerlingen lessen bij oud-docenten die op eigen initiatief verder zijn gegaan. Sommige docenten geven de lessen zelfs zonder daarvoor een vergoeding te vragen. De leerlingen blijken erg aan hen gehecht. Het is buitengewoon treurig dat meer dan de helft van de leerlingen heeft moeten stoppen met muzieklessen vanwege de lange reistijd en hoge reiskosten of omdat zij geen geschikte lesdag en –tijd kunnen vinden. Daarnaast is het voor ouders een bezwaar wanneer hun kind bijvoorbeeld zonder begeleiding naar SKVR in Rotterdam moet. De SP vindt dit een onaanvaardbare situatie en wij eisen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor het muziekonderwijs in Capelle. Het is heel eenvoudig: het pand van de muziekschool is nog beschikbaar en de instrumenten en andere lesmiddelen zijn eigendom van de gemeente. De gemeente hoeft alleen maar de docenten in dienst te nemen en dan hebben we gewoon weer een gemeentelijke muziekschool, zoals het hoort.

Muziek behoort tot de algemene ontwikkeling. Helaas wordt het muziekonderwijs op veel basisscholen in Nederland wegbezuinigd uit geldgebrek. In de budgetten van orkesten en culturele instellingen is de laatste jaren fors gesneden. Het Nederlandse cultuurbudget behoort tot de laagste van Europa. Helaas zijn ook veel muziekscholen door bezuinigingen in de problemen gekomen of zelfs opgeheven. Dit, terwijl ze een belangrijk onderdeel vormen van het Nederlandse muziekonderwijs. Muziekscholen zijn, in tegenstelling tot conservatoria, niet academisch gericht en voor iedereen toegankelijk. Zij worden al vanaf jonge leeftijd bezocht. Omdat de gemeente Capelle het van belang vond dat ook kinderen van ouders met een lager inkomen muziekonderwijs konden volgen, heeft zij vijftig jaar geleden een muziekschool opgericht als gemeentelijke instelling. Deze muziekschool heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in het educatieve en culturele leven van Capelle. In 2002 besloot de gemeenteraad om de muziekschool onder te brengen in een zelfstandige stichting. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan, met als dieptepunt de huidige situatie waarin meer dan de helft van de leerlingen geen muziekonderwijs meer kan volgen. Een gang van zaken waar de betrokken politieke partijen zich voor moeten schamen.

Deze affaire rond de muziekschool bewijst dat cultuur niet afhankelijk mag worden gemaakt van commerciële belangen. Belangrijke voorzieningen horen in publieke handen thuis en niet in die van particulieren. Muziekonderwijs is een investering in de kwaliteit van de Capelse samenleving en in de toekomst van onze kinderen. Veel mensen voelen zich betrokken bij het muziekonderwijs in Capelle. Het is hoog tijd dat de gemeente hier oog voor krijgt en haar verantwoordelijkheid neemt. Capelle verdient een eigen muziekschool!

Meltem Okcu
Bestuurslid SP Capelle
reactie? stuur ons een e-mail

U bent hier