h

Bewoners Diepenbuurt de dupe door gemeentelijk wanbeleid

9 juli 2009

Bewoners Diepenbuurt de dupe door gemeentelijk wanbeleid

Drie maanden geleden heeft de SP vragen gesteld aan het college over het achterstallig onderhoud in de parkeergarage van de Terp. Renovatie is volgens de
SP absoluut noodzakelijk, er is sprake van betonrot, schimmelvorming, plafondplaten die naar beneden vallen etc. Daarnaast is de brandbeveiliging ver onder
de maat, en zou het complex in deze staat en in deze tijd, nooit meer een gebruiksvergunning kunnen krijgen. Normaal worden de vragen binnen een paar weken schriftelijk beantwoord. In dit geval bleef een schriftelijk antwoord uit. Een woordvoerder van de gemeente gaf telefonisch toe, dat renovatie 10 miljoen euro kost en dat de gemeente daar geen geld voor heeft gereserveerd. Als mogelijke oplossing stelt de gemeente de mogelijkheid voor om de garage te verkopen aan Q-park die dan de renovatie voor haar rekening neemt. Keerzijde hiervan is dat er dan betaald parkeren wordt ingevoerd.

"De bewoners van de Diepen worden al ruim twee jaar zoet gehouden met een zogenaamd 88-puntenplan. Dit plan blijkt nu een wassenneus, er zijn pas zes punten uitgevoerd. Daarnaast voldoet de parkeergarage niet aan de huidige brandveiligheid. Als er brand uitbreekt zijn de gevolgen niet te overzien. Het is een enorme blunder dat er al die jaren geen geld apart is gehouden voor onderhoud van de parkeergarage, waardoor het renoveren van de parkeergarage nu een enorm gat zou slaan in de reserves van de gemeente." Aldus voorzitter Jurgen van der Sloot.

De gemeente heeft geprobeerd een koper te vinden voor de parkeergarage. Er is echter niet veel belangstelling om een verwaarloosde parkeergarage te kopen.
Q-park heeft wel interesse om de parkeergarage te kopen en op te knappen. Dit heeft als keerzijde dat er betaald parkeren wordt ingevoerd.

Van der Sloot: "De gemeente heeft doordat er geen geld gereserveerd is nu een situatie geschapen dat er uit twee kwade gekozen moet worden. Gemeente blijft
doormodderen met het 88-puntenplan of de bezoekers van de Terp moeten gaan betalen om te parkeren. De SP vindt dat de gemeente haar verantwoording moet
nemen en spoedig start met de complete renovatie zonder dat er betaald parkeren wordt ingevoerd.

U bent hier