h

Miljoenen investering in Rondelenbuurt maar problemen blijven

2 juli 2009

Miljoenen investering in Rondelenbuurt maar problemen blijven

Op dinsdagavond 30 juni is de SP Capelle aan den IJssel op buurtbezoek geweest in de Rondelenbuurt. Woningcorporatie Com.wonen heeft miljoenen geinvesteerd in deze buurt. Toch zijn de bewoners alles behalve tevreden met hun buurt. Ondanks dat de woningen zijn opgeknapt gaan de bewoners gebukt onder het gebrek aan sociale samenhang in de buurt. De bewoners verwijten Com.wonen en de gemeente dat ze teveel probleemgezinnen in de buurt huisvesten. De bewoners ervaren hierdoor veel overlast, criminaliteit en vandalisme.

"De Rondelenbuurt is een goed voorbeeld dat het opknappen van de buurt niet direct resulteert in een beter leefbare buurt. De mensen voelen zich in deze buurt in de steek gelaten door de politiek. Bewoners die er al langer wonen hebben de laatste vijf jaar hun buurt zien verloederen. Vandalisme, diefstal, geluidsoverlast zijn volgens de bewoners aan de orde van de dag. Als je als woningcorporatie en gemeente zoveel probleemgezinnen en mensen vanuit de psychiatrie in een buurt huisvest is dat een voedingsbodem voor deze problemen. De gemeente moet snel ingrijpen in deze buurt" Aldus SP voorzitter Jurgen van der Sloot.

De SP Capelle zal het college vragen stellen over deze problemen. De SP wil dat de gemeente de balans terugbrengt in de buurt. Dit kan door eisen te stellen aan
de instroom in de Rondelenbuurt. Daarnaast moet er geinvesteerd worden in toezicht in de buurt. Jurgen van der Sloot: "Een bewoner vertelde dat de toezichthouders
door de gemeente zijn wegbezuinigd. Terwijl er veel vandalisme en inbraken zijn in de buurt, die toezicht moet terugkomen."

U bent hier