h

SP Bezoekt de Vogelbuurt

10 september 2009

SP Bezoekt de Vogelbuurt

Vogelbuurt
Woensdagavond 9 september is de SP in gesprek gegaan met de bewoners van de Vogelbuurt (Alkenlaan, Karakietstraat e.o.) Aan de hand van een enquete hebben SP leden deur aan deur aangebeld om te kijken wat er verbeterd kan worden in de buurt en wat er juist goed gaat. Wat opvallend is, is dat er veel appartementen leeg staan terwijl deze nauwelijks te huur worden aangeboden door Com.wonen. De huurdersbelangenvereniging was ontevreden over het nieuwe beleid van Com.wonen. De seniorenwoningen zijn volgens Com.wonen niet meer geschikt voor deze doelgroep en worden nu verhuurd aan gezinnen, waardoor er teveel mensen in een relatief klein appartement wonen. De bewoners zien hierdoor hun buurt in een rap tempo veranderen. De huurdersbelangenvereniging en de SP gaan verder inventariseren wat er aangepakt moet worden in de buurt om de sociale cohesie te kunnen waarborgen.

Buurten in de VogelbuurtDaarnaast hebben de SP leden de buurtbewoners gewezen op de actie 65 blijft 65, tegen de verhoging van de AOW leeftijd. De bewoners van de vogelbuurt waren het helemaal eens met deze actie en zetten hun handtekening onder de petitie. De SP Capelle aan den IJssel bezoekt elke maand een buurt in Capelle om gesprekken aan te gaan met Capellenaren over hun buurt en de politiek. Indien noodzakelijk zet de SP zich samen met bewoners in voor verbetering van hun buurt.

U bent hier