h

SP tegen bouw “megascholen” in Capelle

28 januari 2010

SP tegen bouw “megascholen” in Capelle

De SP is verontwaardigd over de plannen van het college om de huidige middelbare schoollocaties onder te brengen in één locatie. De gemeente wil alle huidige locaties van het IJsselcollege vestigen in één groot nog te bouwen schoolgebouw aan de Couwenhoekseweg. Voor het Comenius College zou er dan een grote school moeten komen aan de Lijstersingel. De totale kosten hiervan bedroegen in eerste instantie 63 miljoen. De scholen moesten dan een half miljoen per jaar zelf bijdragen, maar hebben aangegeven dit niet te kunnen betalen. Daarom heeft het college besloten om een sober schoolgebouw te bouwen. De totale kosten komen dan op 44 miljoen. De gemeente heeft slechts 23 miljoen en komt dus 21 miljoen te kort voor dit project. Om dit gat te financieren worden er woningen gebouwd, die ook op de Couwenhoek komen. De SP vindt de komst van megascholen een slecht plan zonder goede financiële basis. De SP wil kleinschalig onderwijs in Capelle aan den IJssel.

SP kandidaat Meltem Okcu: “Het is absurd dat de gemeente twee grote scholen gaat bouwen die onderdak bieden aan ruim tweeduizend leerlingen. Er is juist behoefte aan kleinschaligheid in het onderwijs. Uit een recent SP onderzoek onder ruim drieduizend leraren blijkt dat 68% van de ondervraagden geen schoollocaties wil met meer dan duizend leerlingen. Daarnaast geeft 39% van de leraren aan dat het vergroten van scholen de grootste bedreiging is voor het onderwijs in Nederland. Het ontwerpplan voor deze twee scholen kost al 3,5 miljoen en dan zit er nog geen paal in de grond. Het is goed dat de gemeente investeert in de kwaliteit van de schoolgebouwen, maar dit mag niet resulteren in 'leerfabrieken'. De SP wil geen schaalvergroting van het onderwijs in Capelle. Wij zien meer in het renoveren of ontwikkelen van scholen op de bestaande locaties. De ervaring leert dat kleinschalig onderwijs praktischer en effectiever is. Zowel leerlingen, ouders als docenten vinden het fijner als de school en klas klein zijn. Dan blijft sociale controle mogelijk en verdwijnen leerlingen niet in de anonimiteit.”

U bent hier