h

Bewoners willen geen 'megaschool' bij Couwenhoek

12 februari 2010

Bewoners willen geen 'megaschool' bij Couwenhoek

Op maandag 1 februari bracht de SP een bezoek aan de Eilandenbuurt. De socialisten spraken daar met tientallen bewoners over de bouwplannen voor een school bij de Couwenhoek. De bewoners waren unaniem verbolgen over het feit dat ze niet betrokken zijn bij de bouwplannen voor het IJsselcollege. Daarnaast geven de meeste bewoners aan niet tegen de bouw van een school te zijn, maar wel tegen een heel grote school voor ruim 2000 leerlingen.
Couwenhoek
Als het aan PvdA, Leefbaar Capelle, Capels Belang en de VVD ligt komt hier binnenkort een megaschool en woningbouw

De SP is voor goede schoolgebouwen en begrijpt de noodzaak om een nieuwe school te bouwen. Wij zijn echter wel verbaasd over de manier waarop de gemeente dit heeft aangepakt. De plannen zijn al sinds 2006 bekend bij de gemeente, zij heeft echter pas heel laat de bewoners geïnformeerd. Als je op zo’n manier omgaat met je inwoners kan je geen draagvlak krijgen voor de nieuwbouwplannen. Een ander probleem is dat de gemeente enkele tientallen miljoenen tekort komt voor dit nieuwbouwproject.

Daarnaast heeft de SP kritiek op de grootte van de school. Er is juist behoefte aan kleinschaligheid in het onderwijs. Uit een recent SP-onderzoek onder ruim drieduizend leraren blijkt dat 68% van de ondervraagden geen schoollocaties wil met meer dan duizend leerlingen. Daarnaast geeft 39% van de leraren aan dat het vergroten van scholen de grootste bedreiging is voor het onderwijs in Nederland. Het is goed dat de gemeente investeert in de kwaliteit van de schoolgebouwen, maar dit mag niet resulteren in 'leerfabrieken'. De SP wil geen schaalvergroting van het onderwijs in Capelle. Wij zien meer in het renoveren of ontwikkelen van scholen op de bestaande locaties. De ervaring leert dat kleinschalig onderwijs praktischer en effectiever is. Zowel leerlingen, ouders als docenten vinden het fijner als de school en klas klein zijn. Dan blijft sociale controle mogelijk en verdwijnen leerlingen niet in de anonimiteit. De SP vindt dat een middelbare school niet meer dan 750 leerlingen mag hebben.

U bent hier