h

Veilige buurten volgens de SP

26 februari 2010

Veilige buurten volgens de SP

Wijkagent Capelle aan den IJssel
Een aantal buurten in Capelle heeft de laatste jaren te maken gekregen met meer overlast en vandalisme.
Vanuit veel partijen klinkt de roep voor meer cameratoezicht. De SP wil dat er echt werk wordt gemaakt van de leefbaarheid in de buurten en dat bereik je niet met camera's. Deze zijn in de meeste gevallen nauwelijks effectief. Camera's grijpen niet in en helpen ook geen mensen. De SP vindt dat er meer in de buurten zélf moet gebeuren door de politie op buurtniveau te laten werken en de wijkagent terug op straat.

Dit kan bijvoorbeeld door in elke wijk een aparte politiepost te openen, bijvoorbeeld in het buurtcentrum. Vanuit deze plek kan de wijkagent dan zijn rondes maken door de buurt. Wijkagenten zijn snel op de hoogte van problemen, kennen jongeren die overlast veroorzaken, en kunnen hen direct aanspreken en beboeten. Zo nodig kan de wijkagent de jeugdzorg inschakelen. Door meer wijkagenten in te zetten en ze voldoende tijd te gunnen om in de buurt te zijn zodat ze aanspreekbaar zijn, wordt het veiligheidsbeleid menselijker en effectiever.

Camera’s alleen niet genoeg.

De Britse overheid gaf miljarden uit aan cameratoezicht, en heeft de meeste camera’s ter wereld. Toch wordt hier maar 3 procent van de overvallen opgelost. Doordat criminelen niet bang zijn om gefilmd te worden gaat ook de preventieve werking verloren. Van de beelden is maar liefst 80 procent onbruikbaar. De Londense hoofdinspecteur noemde dit veiligheidsbeleid een fiasco. Camera’s kúnnen wel goed worden ingezet. In Helmond bekijken en besturen stadswachten camera’s tijdens de uitgaansuren. Zien zij problemen, dan nemen ze contact op met de agenten op straat, die zo kunnen ingrijpen voordat de situatie escaleert.
Cameratoezicht is een techniek die het werk van agenten effectiever kan maken. Het moet niet een symboolmaatregel zijn ter vervanging van agenten.

U bent hier