h

SP ziet geen mogelijkheid college deelname

18 maart 2010

SP ziet geen mogelijkheid college deelname

De SP heeft gisterenavond afgezien van verdere coalitieonderhandelingen met Leefbaar Capelle. “De cruciale punten van Leefbaar Capelle en de SP liggen te ver uit elkaar. Leefbaar wil meer repressie, meer cameratoezicht en minder sociale woningen. Daar wilde Leefbaar niet over onderhandelen. De SP zet juist in op meer preventie, voorzieningen in de buurt en het uitbreiden van het aantal sociale woningen. Deze verschillen zijn onoverbrugbaar en daarnaast moeten we ook realistisch zijn, met één zetel deelnemen aan een college is ook lastig. Uiteindelijk hebben de inhoudelijke verschillen ons doen besluiten om af te zien van verdere deelname aan de onderhandelingen. We zullen onze strijd voor een menselijk en sociaal Capelle nu gaan voeren vanuit de oppositie” Aldus SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

De SP was net als alle andere partijen door Leefbaar Capelle uitgenodigd voor een begin van de coalitieonderhandelingen, die in het openbaar plaats vonden. De eerste onderhandeling begon afgelopen maandagavond en de tweede ronde was woensdagavond. Leefbaar Capelle had vier “harde” punten opgesteld, daar wilde ze niet over onderhandelen. Deze punten waren: gratis OV 65+, geen lastenverzwaring, repressief veiligheidsbeleid en geen “afvoerputje”. De SP kon het vinden in de eerste twee punten namelijk; het gratis OV en geen lastenverzwaring. Bij de andere twee punten gingen onze wegen uit elkaar. De SP wil een preventief veiligheidsbeleid op buurtniveau in plaats van meer repressie. Daarnaast wil Leefbaar het aantal sociale woningen naar beneden brengen om het “afvoerputje” tegen te gaan. De SP wil juist dat er ook voor mensen met een lager inkomen voldoende goede woningen zijn. Als we het aantal betaalbare woningen gaan verminderen zullen de wachtlijsten voor een sociale woning nog verder oplopen. Aangezien dit punten waren waar Leefbaar Capelle niet over wilde onderhandelen zag de SP geen mogelijkheid om verder te praten.

U bent hier