h

Hoekenbuurt hoopt op renovatie van woningen

13 april 2010

Hoekenbuurt hoopt op renovatie van woningen


De SP heeft vanavond een bezoek gebracht aan de Hoekenbuurt. Actieve SP-ers gingen in gesprek met bewoners over hun buurt. De bewoners geven aan dat er al het nodige is verbeterd in de buurt. De mensen zijn tevreden over de renovatie van de buitenkant van de flats. Alleen zijn de bewoners het er bijna unaniem over eens dat de keukens en badkamers ook toe zijn aan renovatie. Binnenkort zal Com.wonen bij 20% van de woningen de kwaliteit controleren en daarna eventueel plannen maken om ook de woningen te renoveren. Er zijn nog behoorlijk van klachten over de veiligheid en dan vooral 's avonds en in het weekend. Er zijn regelmatig inbraken in de kelderboxen en in de auto's. De helft van de bewoners geeft aan dat ze de politie meer op buurtniveau willen zien werken bijvoorbeeld vanuit een politiepost in de buurt. De SP wil graag dat de politie meer op buurtniveau werkt en de wijkagent moet zichtbaar zijn op straat.

"Er zijn veel positieve ontwikkelingen in de Hoekenbuurt geweest. Er is veel geinvesteerd in de flats, de sociale cohesie en het tegengaan van overlast. Bewoners geven ook aan dat ze hier tevreden over zijn. We kunnen de komende tijd de buurt nog beter maken. Als eerste is het noodzakelijk dat Com.wonen serieus kijkt naar de staat van de woningen aan de binnenkant en waar nodig begint met renovatie. Ook moet de gemeente samen met de politie gaan kijken hoe we deze meer zichtbaar en benaderbaar kunnen maken in de buurten. Dat is meer dan met een politieauto door de wijk rijden." Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

U bent hier