h

Bouw Couwenhoek in strijd met regels provincie

26 mei 2010

Bouw Couwenhoek in strijd met regels provincie

Zowel in Capelle aan den IJssel als in de Provinciale Staten wil de SP dat de bouwplannen Couwenhoek definitief van tafel gaan. Zeker nu blijkt dat het bebouwen van de Couwenhoek in strijd is met de Provinciale Structuur Visie (PSV). Deze visie beschermt groen in stedelijk gebied. Vanaf het begin af aan is de SP al tegenstander van het bouwen van één groot schoolgebouw en woningen op het huidige sportpark. De SP wil dat de gemeente de scholen opknapt op de huidige locatie en afziet van het realiseren van woningen. Ook de bewoners rondom de Couwenhoek zijn boos over de bouwplannen. Zonder inspraak vooraf werden ze geconfronteerd met de bouw van een school en woningen.
Inmiddels hebben de inwoners wel inspraak over de invulling van de bouwplannen op de Couwenhoek, maar ze blijven tegenstander.

“De gemeente heeft in het verleden afspraken gemaakt met de bouwer Heijmans om een school en woningen te mogen bouwen op de Couwenhoek. Nu wordt er alles aan gedaan om de inwoners en de gemeenteraad voor te houden dat er alleen kan worden gesproken over de invulling van de Couwenhoek. Maar de vraag of het bouwen wel verstandig is, komt niet aan de orde. Wat de SP betreft moet het plan van tafel en de nieuwe Provinciale Structuur Visie geeft ons daar gelijk in”, aldus SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Ook de SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland blijkt geen voorstander van praktijken waarbij sportvelden worden opgeofferd voor stedelijke bebouwing. “Het is een wurggreep om het groene buitengebied dat op deze manier kleiner en kleiner wordt. Deze doorzichtige truc wordt door meer gemeenten uit de kast gehaald om te proberen de strengere provinciale regels, alsnog op te rekken”, aldus Frank Johan Hoogendam, Statenlid voor de SP in Zuid-Holland.

In de nieuwe Provinciale Structuur Visie heeft het gebied Couwenhoek de bestemming 'Stedelijk Groen' gekregen, júist om dit soort ontwikkelingen tegen te gaan. De SP zal zich in de Staten inzetten deze bestemming te handhaven en niet
meegaan met de wens van de gemeente Capelle de bestemming te wijzigen in 'Stedelijk Gebied'.

U bent hier