h

Meltem Okcu overtuigt vrouwen in verkiezingsdebat

28 mei 2010

Meltem Okcu overtuigt vrouwen in verkiezingsdebat


Donderdagavond 27 mei vond in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen in het Capels Multicultureel Centrum een politiek forum plaats georganiseerd door en voor vrouwen. Namens de SP Capelle nam burgerraadslid Meltem Okcu deel aan het debat en ze deed dit zeer overtuigend. Doel van de avond was het op de hoogte brengen van de aanwezigen van het verkiezingsprogramma van de partijen en ze meer inzicht te verschaffen in waar de partijen voor staan.

Behalve de SP waren D66, CDA, PvdA, CU en GroenLinks vertegenwoordigd in het debat. Tijdens het eerste deel van het programma mochten alle plaatselijke vertegenwoordigers van de partijen hun program toelichten. Na de pauze was er gelegenheid voor het stellen van vragen vanuit het publiek. "Het animo was groot; er waren zo'n 50 vrouwen aanwezig die aandachtig luisterden en met scherpe vragen kwamen. Het is goed dat de buurtmoeders een dergelijk initiatief hebben genomen en ik hoop dat er meer van deze informatieve bijeenkomsten zullen
plaatsvinden in de toekomst," aldus Meltem Okcu. Onder andere onderwerpen als onderwijs, zorg en integratie kwamen aan bod, maar er werden ook vragen gesteld over verkeer en openbaar vervoer. Het was een succesvolle avond waarbij er veel lof was voor het verkiezingsprogramma van de SP.

U bent hier