h

Gemeente isoleert ouderen en gehandicapten

24 juni 2010

Gemeente isoleert ouderen en gehandicapten

Door de forse bezuinigingen op de AWBZ vanuit de landelijke overheid dreigen ouderen in Capelle thuis te vereenzamen. Mensen met psychosociale klachten krijgen geen indicatie meer voor zorg. In veel gevallen gaat het om dagbesteding en ondersteunende begeleiding. De gemeente heeft vanuit het rijk een budget ontvangen om de gevolgen deels op te kunnen vangen. In Capelle wordt daar echter weinig mee gedaan, daarom heeft de SP hierover vragen gesteld aan het college.

Naast ouderen verliezen ook gezinnen met gehandicapte of zieke kinderen en mensen met een verstandelijke beperking de ondersteunende begeleiding. “Veel mensen die hun indicatie zijn kwijtgeraakt kunnen niet langer naar een dagbestedingsopvang. Deze groep met psychosociale klachten dreigt hierdoor thuis achter de geraniums te verdwijnen. De gemeente verwijst deze mensen door naar stichting MEE in plaats van zelf met een oplossing te komen. Er is een alternatief dagbestedingsproject in Bermensteyn maar juist van dat project zou de subsidiëring worden gestopt, terwijl de gemeente 69.000 euro vanuit het Rijk ontvangt voor de ondersteuning van dit soort initiatieven. De gemeente moet meer voor deze mensen doen om te voorkomen dat ze vereenzamen. Daarom heeft de SP-fractie deze week kritische vragen gesteld aan het college.” Aldus SP-burgerraadslid Meltem Okcu.

U bent hier