h

SP tegen achterkamertjespolitiek bezuinigingen

29 juni 2010

SP tegen achterkamertjespolitiek bezuinigingen

Op dinsdagavond 29 juni houden het college en de raad een besloten conferentie over de mogelijke bezuinigingen die op de gemeente afkomen en welke keuzes er daaromtrent gemaakt moeten worden. De SP heeft grote bezwaren tegen het feit dat dit achter gesloten deuren plaatsvindt. Ook het document waar de mogelijke keuzes in staan is vertrouwelijk. “Als raadslid word je hiermee beperkt in je uitspraken over mogelijke bezuinigingen. Daarnaast wordt een publiek debat ontweken: een kwalijke zaak”, aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot. De SP was helemaal verbaasd toen afgelopen zaterdag wél een interview van het college te lezen was in het AD over de bezuinigingen. Gisteren heeft de SP hier mede namens de andere oppositiepartijen vragen over gesteld. Het college antwoordde dat de betreffende ambtenaar daar op eigen initiatief heeft gehandeld, maar dat dit niets afdoet aan de vertrouwelijkheid van de verdere discussie.

Jurgen van der Sloot: “Het mag duidelijk zijn dat de SP niet achter gesloten deuren gaat zitten vergaderen over bezuinigingen. Dit hoort in een openbaar debat plaats te vinden. Het college is blijkbaar bang dat de inwoners zich gaan mengen in de discussie door middel van een publiek debat. Maar dat is juist van groot belang in een democratie. Mogelijk staan we voor een grote bezuinigingsoperatie en dan hoor je de inwoners vanaf het allereerste stadium openheid te verschaffen.”

U bent hier