h

Kandidaatstelling Provinciale Staten Zuid Holland

7 juli 2010

Kandidaatstelling Provinciale Staten Zuid Holland

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Zuid-Holland kunnen zich tot 1 augustus, 22.00 uur aanmelden bij de voorzitter van de kandidatencommissie, Manja Smits.

Kandidaten wordt verzocht hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren.

We verwachten van Statenleden dat zij

  • SP-lid zijn;
  • de SP-standpunten onderschrijven en deze zowel mondeling als schriftelijk helder kunnen verwoorden;
  • de afdrachtregeling onderschrijven;
  • politiek-strategisch inzicht hebben;
  • bereid zijn tot het voeren van debatten en acties buiten het provinciehuis;
  • beschikken over zelfstandigheid, assertiviteit en inventiviteit;
  • in teamverband kunnen opereren;
  • bereidheid zijn om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren;
  • de mogelijkheid hebben om op een vaste dag in de week deel te nemen aan Staten-, commissie- en fractievergaderingen.

Ervaring met actie- en fractiewerk binnen de SP is een pre.

De werkzaamheden van statenleden zijn voor een groot deel overdag, tot op heden op woensdag. Compensatie voor verlet is mogelijk op basis van de afdrachtregeling van de SP. Voor kandidaten is deelname aan het opleidingstraject Provinciale Politiek verplicht (zes zaterdagen in de periode september-oktober).

U kunt uw kandidatuur schriftelijk kenbaar maken door een motivatiebrief en een relevant c.v. te sturen naar:

Manja Smits
Harderwijkstraat 6
2573 ZL DEN HAAG

Informatie over de procedure kunt verkrijgen via email of telefoon:

msmits@sp.nl
06-21703890

U bent hier