h

SP wil referendum mogelijk maken in Capelle

23 augustus 2010

SP wil referendum mogelijk maken in Capelle

Gemeentes hebben de wettelijke mogelijkheid een referendum uit te schrijven maar de gemeente Capelle aan den IJssel kent nog geen verordening die dit in de praktijk mogelijk maakt. De SP vindt het belangrijk dat de burger zich uit kan spreken over belangrijke beslissingen, zeker in deze tijd waarin diezelfde burger steeds minder invloed heeft op het gemeentebestuur.

“Het is belangrijk dat een gemeentebestuur haar inwoners betrekt bij besluitvorming en hen hier ook echt zeggenschap over geeft. Neem bijvoorbeeld de discussie die nu gevoerd wordt over het bouwen van een nieuwe school aan de Couwenhoek. Dit gaat over de toekomst van onderwijs in de gemeente voor de komende veertig jaar en over de manier waarop dit wordt georganiseerd. De vraag of één grote school voor 1600 leerlingen de voorkeur heeft boven twee locaties is er een waar je een referendum over zou kunnen houden. Ook is het belangrijk dat burgers zelf een referendum kunnen uitschrijven wanneer dat breed wordt gedragen in de gemeente.” Aldus SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Een referendum kan raadgevend of raadplegend zijn. Bij een raadgevend referendum komt het initiatief van inwoners, bij een raadplegend referendum van de gemeenteraad. Een referendum op gemeentelijk niveau is nooit bindend maar de raad zal bij niet principiële kwesties een uitslag niet makkelijk naast zich neerleggen.

U bent hier