h

College sluit ogen voor problemen AWBZ

3 september 2010

College sluit ogen voor problemen AWBZ

Het Capels college van Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP ontkent dat er in Capelle problemen zijn rondom de AWBZ. De collegepartijen verweten afgelopen woensdag tijdens de commissievergadering de SP van een goedkope publiciteitsstunt. De SP had de problemen die zijn ontstaan door de bezuinigingen op de AWBZ op de agenda van de commissie gezet. Voor veel mensen is de zorg uit de AWBZ komen te vervallen. De gemeenten hebben de taak gekregen dit op te vangen. Vooral ouderen die voorheen dagbesteding kregen vanuit de AWBZ zijn slachtoffer. Ze konden zich melden bij stichting MEE maar doen dit vaak niet waardoor ze uit beeld zijn. De SP wil dat de gemeente kleinschalige dagbesteding op verschillende plaatsen opent waar ouderen naartoe kunnen. Het college ziet hier niets in omdat er volgens CDA-wethouder Keuzekamp geen probleem is. De overige oppositiepartijen zagen ook nog geen reden om het college op te dragen met alternatieve te komen.

“De mensen die hun indicatie zijn kwijtgeraakt, zijn vaak ouderen met psychosociale problemen. Ze hebben weinig sociale contacten en ondernemen weinig uit zichzelf. Dat is ook de reden dat maar weinig van deze mensen contact heeft opgenomen met stichting MEE. Het college heeft de visie dat de overheid haar handen er zoveel mogelijk vanaf trekt en dat de ouderen zelf in de maatschappij om ondersteuning vragen. Dat klinkt mooi maar in de praktijk werkt dat niet. Daarom wil de SP een laagdrempelige dagbesteding voor ouderen in hun eigen buurt. Wij willen goede zorg voor ouderen, zonder betutteling. Er is al een project in Bermensteijn en dat wil het college nu juist stoppen,” aldus SP-burgerraadslid Meltem Okcu.

U bent hier