h

Gemeente protesteert tegen bezuiniging op bijstand

17 september 2010

Gemeente protesteert tegen bezuiniging op bijstand

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft protest aangetekend bij Minister Donner tegen de bezuinigingen op de bijstand. De SP had hier eerder op aangedrongen in schriftelijke vragen aan het college.

"We wilden weten om hoeveel geld het gaat en of de gemeente Capelle aan den IJssel protest zou aantekenen bij minister Donner tegen deze bezuinigingen. Het blijkt om een forse bezuiniging te gaan van 2,3 miljoen euro. Ik ben blij dat het college het signaal heeft afgegeven dat deze bezuinig op de bijstand ongewenst is." Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Het college vindt de korting op de bijstand onwenselijk maar stelt wel dat de bezuiniging van het rijk op de budgetten van de gemeente voor genoemde voorzieningen niet direct van invloed zijn op de kwaliteit ervan. Het recht op bijstand is gekoppeld aan vaste voorwaarden en de hoogte van de uitkering ligt wettelijk vast. De gemeente wordt er wel armer van en zal ergens anders geld vandaan moeten halen om de kortingen te compenseren.

De strijd voor een voldoende groot budget voor maatschappelijke ondersteuning laat de gemeente Capelle over aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze is in naam van alle Nederlandse gemeenten hierover in gesprek met de minister. Nieuwe afspraken over de WMO worden elk moment verwacht.

U bent hier