h

SP: Handen af van sociale woningen

23 september 2010

SP: Handen af van sociale woningen

Sloop

De toekomst van de sociale woningbouw in Capelle volgens het huidige college.

Afgelopen maandag is er in de gemeenteraad een felle discussie ontstaan over de sociale woningbouw in Capelle. In een debat over de regionale visie op de Stadsregio kwam al snel naar voren dat het Capelse college (Leefbaar Capelle, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie) het aantal sociale woningen flink wil verkleinen. De visie vanuit het college is simpel en radicaal: goedkope flatwoningen moeten wijken voor aanzienlijk duurdere laagbouw. De SP is fel tegenstander van het verminderen van het aantal sociale woningen. "Het slopen van sociale woningen leidt tot een sociale ramp. De overgrote meerderheid van de burgers met een sociale woning kan niet veel duurder gaan wonen. Deze mensen worden dus door sloop uit hun buurt verdreven en als het aan het college ligt zelfs uit de gemeente. Er is juist heel veel vraag naar sociale woningen, veel meer dan naar dure koopwoningen". Aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Het college veronderstelt "een tekort aan grondgebonden woningen in het (middel)dure segment". De SP hoort graag waar men dit op baseert, Capelle staat namelijk vol met moeilijk verkoopbare woningen in dit (middel)dure segment. Ze zal het college hierover schriftelijk om opheldering vragen. Verder wil de SP weten of het college het verdrijven van mensen met lagere inkomens uit de gemeente ziet als een ongewenst neveneffect van haar beleid of juist als doel.

U bent hier