h

Bewoners Hovenbuurt: Geen afbraak sociale woningbouw

6 november 2010

Bewoners Hovenbuurt: Geen afbraak sociale woningbouw

De SP is afgelopen donderdag op bezoek geweest in de Hovenbuurt om met de mensen te praten over de sloopplannen van Com.wonen en het gemeentebestuur. Onlangs maakte het college van Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP haar plan bekend om een aanzienlijk deel van de sociale huurwoningen te gaan slopen.

Het college wil goedkopere huurhuizen vervangen door koophuizen in de midden- en hogere prijsklasse. Bewoners die wij spraken zijn niet tegen renovatie en staan niet allemaal afwijzend tegenover nieuwbouw maar men wil er geen koopwoningen voor terug omdat een koopwoning voor de meeste bewoners niet bereikbaar is.

"Deze mensen willen niet wijken voor de rijken. Het is hun buurt en de meeste bewoners willen er blijven wonen, in een voor hen betaalbare huurwoning. We hebben niemand kunnen vinden die op een duurder koophuis zit te wachten. Deze mensen kunnen geen huis kopen, zeker niet in het midden- of hogere prijssegment. Als het college het voorgenomen beleid doorzet zal ze daarmee het overgrote deel van deze mensen Capelle aan den IJssel uitdrijven." Aldus SP Fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

"De intentie van het huidige college deugt niet. Men zet een beleid in dat tegen de woningvraag in druist (duurdere woningen verkopen niet, eerder geplaatste dure nieuwbouw blijft nu al leeg staan). Het lijkt er sterk op dat men koste wat het kost de minder draagkrachtige Capellenaren de gemeente uit wil hebben en dat men het voor lief neemt dat er leegstand voor terugkomt als die nieuwe rijke Capellenaren wegblijven". Aldus Martin Maat, afdelingslid van de SP in Capelle.

U bent hier