h

Bewoners Hovenbuurt ontevreden over Com·wonen

29 november 2010

Bewoners Hovenbuurt ontevreden over Com·wonen

Afgelopen vrijdag kwamen bewoners van de hovenbuurt bijeen om te praten over hun onbevredigende woonsituatie. Onder de strakke leiding van SP Kamerlid Manja Smits werd een inventarisatie gemaakt van de problemen die bewoners ondervinden bij de klachtenafhandeling door woningstichting Com·wonen.

Bewoners lopen aan tegen onwil van de woningstichting als het aankomt om het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan hun woning. Com·wonen stelt zich op het standpunt dat de woningen toch gesloopt gaan worden en dat men daarom weinig meer aan onderhoud hoeft te doen. De bewoners zijn hier uiteraard verbolgen over en wensen serieus genomen te worden als huurders die nota bene nog wel servicekosten betalen.

Of en wanneer welke woningen gesloopt gaan worden is nog onzeker, de raad moet eerst een sloopvergunning afgeven en marktpartijen moeten brood zien in sloop en herbouw. Tot er zekerheid is dat men de woning op zeer korte termijn moet verlaten wil men als volwaardige huurder behandeld worden en eist men dat de vaak ernstige problemen door de verhuurder worden opgelost.

De SP zal de komende tijd concrete klachten verzamelen en met Com·wonen zoeken naar voor de bewoners bevredigende oplossingen.

"Wij zijn sowieso niet blij met de inzet van Com·wonen om flats in de hovenbuurt te slopen en we zullen dit proberen te voorkomen. Of er uiteindelijk gesloopt mag gaan worden of niet wordt door de politiek bepaald. Com·wonen mag zich niet verschuilen achter haar eigen plannen zolang deze nog niet zijn bekrachtigd door de raad want daarmee laat ze haar huurders bungelen. We zullen huurders waar mogelijk helpen tot overeenstemming te komen met hun verhuurder". Aldus Martin Maat, afdelingslid van de SP in Capelle aan den IJssel.

U bent hier