h

College is om, geen megaschool op Couwenhoek

20 november 2010

College is om, geen megaschool op Couwenhoek

Het Capelse gemeentebestuur zet niet langer in op de bouw van een scholencomplex op de Couwenhoek waarvoor het sportpark had moeten wijken en omwonenden hun leefomgeving drastisch hadden zien veranderen. De SP geeft zich samen met GroenLinks en de bewoners van de Couwenhoek van meet af aan verzet tegen dit plan dat nu dus van de baan is.

Het college adviseert de raad nu te kiezen voor de Alkenlaan/Pelikaanweg (de huidige locatie van de te vernieuwen schoolgebouwen). Deze oplossing is veel goedkoper dan het oorspronkelijke plan. De school kan gefaseerd worden gebouwd waardoor leerlingen niet tijdelijk elders gehuisvest hoeven te worden. Bijkomend voordeel is dat het bestemmingsplan voor deze locatie niet gewijzigd hoeft te worden. De SP was hier al langer voor en is blij dat het college nu tot inkeer is gekomen.

Op 13 december zal de raad een besluit nemen en naar verwachting stemmen voor de locatie Alkenlaan/Pelikaanweg. Het college heeft nog geen afstand genomen van de wens nieuwe woningbouw mogelijk te maken op de Couwenhoek.

U bent hier