h

College houdt mensen in armoede

3 december 2010

College houdt mensen in armoede

Meltem OkcuWethouder Faassen (VVD) van sociale zaken heeft in het collegeprogramma aangekondigd dat mensen in Capelle aan den IJssel moeten gaan werken voor het behoud van hun bijstandsuitkering. De SP vindt dat hiermee het minimumloon wordt ontdoken en een onderklasse van werkende armen wordt gecreëerd.

"Iedereen die kan werken moet de kans krijgen naar eigen vermogen volwaardig mee te draaien in onze samenleving. Daar zijn wij het als SP mee eens. Maar wij vinden dat dit ook goed op een fatsoenlijke manier kan met behoud van sociale rechten. Iemand die werkt moet tenminste het minimumloon verdienen. De Bijstandswet biedt mensen die tijdelijk niet kunnen werken bestaanszekerheid. Het is een vangnet en geen inkomen voor werk." Aldus SP burgerraadslid Meltem Okcu.

Het college wil verder een ton bezuinigen op de bijzondere bijstand. Het aantal bijstandsgerechtigden nam in 2010 met zeven personen per week toe. Meltem Okcu: "Wanneer mensen moeten werken voor een uitkering, zal de groep werkende armen groeien. De bijstandsuitkering is veel lager dan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is € 1205 en een alleenstaande bijstandsgerechtigde krijgt slechts € 650. Stimuleer als overheid liever het bedrijfsleven om ook mensen met een uitkering tegen een normaal salaris in dienst te nemen. Dat helpt de mensen en de maatschappij vooruit."

De armoede in Nederland is gestegen van 4% in 1981 naar 11% nu. Dit is een verdrievoudiging op basis van de VN-armoedenorm. De koopkracht van uitkeringsgerechtigden ligt nog op het niveau van 1980. Mensen met een baan zijn er sindsdien 55% op vooruitgegaan. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Met het beleid van dit college zal de situatie volgens de SP verder verslechteren.

U bent hier