h

Stadsregio zet het mes in de huursector

6 december 2010

Stadsregio zet het mes in de huursector

Met het voorgenomen beleid van de Stadsregio Rotterdam waarbij het aantal sociale woningen verminderd moet worden, zal de woningmarkt een onheilzaam lot tegemoet gaan. Het Kabinetsbeleid en het beleid vanuit Europa zal wel eens de laatste zet kunnen worden waarbij de voorraad sociale woningbouw uiteindelijk een put zal vormen voor achterblijvers in onze maatschappij. Zo vinden verschillende fractievoorzitters van de SP in de Stadsregio.

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte I zet het mes in de huursector en de Europese Commissie stelt dat deze sector zich alleen nog op de laagste inkomens mag richten. De Stadsregio Rotterdam geeft het laatste zetje door 20.000 sociale huurwoningen te slopen en hier duurdere koopwoningen voor terug te bouwen. Hierdoor wordt in de regio het totale aanbod verlaagd van 42% naar 36%. Dat terwijl er juist een wachtlijst is van enkele jaren om in aanmerking te komen voor een betaalbare huurwoning. De sloopwoede leidt ertoe dat mensen gedwongen moeten verhuizen, de veiligheid in de buurten verslechtert en dat de steeds kleinere voorraad sociale woningen op termijn een put zal vormen voor achterblijvers in onze maatschappij.

Door deze enorme sloopopgave zal het aantal verhuizingen toenemen. We hebben te maken met een regionale woningmarkt, waardoor de bewoners van een sloopbuurt veelal niet in hun eigen wijk of zelfs niet in hun eigen gemeente geherhuisvest worden. Zij komen in een andere gemeente terecht, veelal in een andere herstructureringswijk die op korte termijn ook gesloopt zal worden. Deze huurders in het goedkoopste segment drijven iedere keer naar het daaropvolgende laagste putje van de regionale woningmarkt, deze mensen staan beter bekend als ‘sloopnomaden’. Deze mensen krijgen steeds minder binding met hun buurt en met de buren, met als gevolg dat de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in veel wijken met een enorm tempo afneemt.

Het nieuwe kabinet van Mark Rutte wil huurders het recht geven om hun huurwoning te kopen. Feitelijk is dat is een regelrechte afbraak van het huidige bestel. Hierdoor zal een groot aantal sociale huurwoningen veranderen in koopwoningen, dit met alle gevolgen voor onderhoud en beheer. Ook worden de woningcorporaties voor maar liefst €760 miljoen verantwoordelijk voor een deel van de financiering van de huurtoeslag. Hierdoor blijft er minder budget over om te investeren in nieuwbouw en onderhoud. Daarnaast is de Europese Commissie met de Nederlandse Staat overeengekomen dat corporaties sociale huurwoningen alleen nog mogen verhuren aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot €33.000. Een grote groep woningzoekenden met een inkomen tussen de €33.000 en €43.000 valt hiermee tussen wal en schip omdat zij onvoldoende hypotheek kunnen verkrijgen voor een passende koopwoning. Met name de gezinnen in de regio Rotterdam zullen vanwege de hoge huizenprijzen in problemen komen.Al deze maatregelen leveren de volkshuisvesting over aan de grillen van het kapitalisme, waarbij het marktdenken en de winst centraal staan. De mensen met weinig financiële middelen zullen geconcentreerd worden in het steeds kleiner wordende aanbod van sociale woningen. Deze mensen hebben al minder mogelijkheden door vaak lage opleiding, sociale problematiek en armoede. Het is ongewenst om deze problemen steeds verder te concentreren. De inwoners van de Stadsregio Rotterdam hebben recht op een sterke, gezonde, sociale en toegankelijke woningmarkt, die ook zorgt voor betere differentiatie en daardoor leefbaardere buurten met meer kansen voor haar bewoners.

Dit artikel is geschreven door Arnout Hoekstra (Fractievoorzitter SP, gemeenteraad Vlaardingen) Jurgen van der Sloot (Fractievoorzitter SP, gemeenteraad Capelle aan den IJssel), Leo de Kleijn (Fractievoorzitter SP, gemeenteraad Rotterdam) en Hans Mellink (Fractievoorzitter SP, gemeenteraad Spijkenisse)

U bent hier