h

SP vraagt opheldering over woningbouw Couwenhoek

12 januari 2011

SP vraagt opheldering over woningbouw Couwenhoek

De gemeenteraad heeft in december ingestemd met de bouw van 120 woningen op de Couwenhoek. Dit is volgens het college noodzakelijk voor de financiering van de nieuwe schoolgebouwen aan de Alkenlaan. De SP zet hier vraagtekens bij en stemde tegen. Woningbouw zou slechts minimaal bijdragen aan het kostendekkend maken van het scholenproject (1,3 miljoen eenmalige baat tegen 2 miljoen aan rentelast per jaar), de SP accepteert kostendekking daarom niet als argument voor woningbouw op de nu nog groene Couwenhoek. Volgens de Socialisten heeft de wethouder de noodzaak van woningbouw nog niet kunnen aantonen.

"Het college zorgt voor veel onduidelijkheid. Eerder gaf men aan dat woningbouw niet meer noodzakelijk is omdat er 30 miljoen is geleend. In de laatste raadsvergadering van 14 december bleek opeens dat de bouw van woningen wel noodzakelijk was voor de financiering. Wethouder van Winden (CU/SGP) kon niet uitleggen waarom we deze woningen moeten bouwen. Ik heb geen enkele financiële onderbouwing gehoord. Het wordt hoog tijd dat er duidelijkheid komt over de financiering. Daarnaast bouw je woningen naar behoefte en niet als financiering.” aldus SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

De SP is tegenstander van woningbouw op de Couwenhoek. Eerder haalde de partij samen met GroenLinks ruim 400 handtekeningen op om de Couwenhoek groen te houden. De SP ziet de Couwenhoek als een groengebied dat een combinatie kan worden van sport en een park.

U bent hier