h

Lijsttrekker van der Nat pleit voor meer sociale woningbouw

22 februari 2011

Lijsttrekker van der Nat pleit voor meer sociale woningbouw

Tijdens het grote verkiezingsdebat in Capelle aan den IJssel gaf SP-lijsttrekker Harre van der Nat aan dat de Provincie moet inzetten op meer betaalbare sociale woningbouw. "De afgelopen jaren is de voorraad betaalbare woningen in Zuid-Holland met duizenden woningen afgenomen, veel sociale huurwoningen zijn gesloopt of verkocht door de woningbouwcorporaties. Bij nieuwbouwprojecten wordt er nauwelijks sociale woningen gebouwd: het afgesproken minimumpercentage van 30 procent wordt niet gehaald. Daarom moeten we nu inzetten op 40% om de achterstand in te halen.” Aldus van der Nat.

Harre van der Nat ging gisterenavond in jongerencentrum Capsloc in debat met onder andere Liesbeth Spies (CDA), Marijke van Dobben de Bruijn (VVD), Aart-Jan Moerkerke (Platform Lokale Partijen) en Vicky Maeijer (PVV). In het debat kwamen ook de keuzes bij bezuinigingen uitgebreid aan de orde. Van der Nat gaf aan dat de SP het meest bezuinigd van alle partijen. Een belangrijke post om op te bezuinigen zijn het stopzetten van prestige projecten zoals de Rijn-Gouwelijn. Hiervoor in de plaats kan beter geïnvesteerd worden in meer buslijnen.

Een ander punt dat van de Nat helder naar voren bracht is dat de Provincie moet stoppen met gemeentelijke herindelingen als de bevolking tegen is. De Provincie kan beter samenwerking stimuleren.

U bent hier