h

Niet bezuinigen op armoedebestrijding

30 mei 2011

Niet bezuinigen op armoedebestrijding

Meltem OkcuDe SP maakt zich ernstig zorgen over de bezuiniging op armoedebestrijding na 2012. Het budget wordt dan verlaagd van 526.000 naar 175.000 euro. Dit kwam vorige week naar voren tijdens het raadspodium over hulp aan kinderen die in armoede opgroeien dat werd gehouden op initiatief van de SP. Het college gaat de komende periode flink inzetten op het verbeteren van de hulp aan deze gezinnen. Volgens de SP echter, is het grote gevaar dat door de bezuiniging na 2012 deze hulp flink verslechtert en kinderen daar de dupe van worden. De socialisten willen dat deze bezuiniging van tafel gaat.

“Het is goed dat het college aan de slag gaat om de hulpverlening aan kinderen in armoede te verbeteren. De bureaucratie wordt aangepakt door per gezin één plan op te stellen. Het 'Eropaf-team' zal bij gezinnen in de Hoeken, Hoven en Wiekslag aanbellen om te kijken of er problemen zijn en meteen actie ondernemen. Prima maatregelen, echter moet er wel voor worden gezorgd dat hier op de lange termijn geld voor is. Dat kan nooit als er ruim 350.000 euro bezuinigd gaat worden. De SP gaat komende week voorstellen om ook na 2012 geld vrij te maken voor armoedebestrijding,” aldus SP-burgerraadslid Meltem Okcu.

De SP had dit onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gezet naar aanleiding van een onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken. Uit dat onderzoek blijkt dat de hulpverlening vaak tekort schiet en dat er teveel bureaucratie is. Wethouder Faassen (VVD) heeft toegezegd dat er op 25 oktober dit jaar een conferentie wordt gehouden over dit onderwerp. De gemeente nodigt dan organisaties uit om verder te praten over de aanpak van kinderen die in armoede opgroeien. In Nederland groeit bijna één op de tien kinderen op in armoede.

U bent hier