h

Leden oppositie vragen opheldering kinderboerderij

20 juli 2011

Leden oppositie vragen opheldering kinderboerderij

De SP heeft samen met de andere oppositiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en Capelle.NU! schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van de kinderboerderij. Vanaf 2015 stopt de subsidie aan de kinderboerderij vanuit de gemeente. De kinderboerderij en het milieu- en natuureducatiecentrum blijft volgens wethouder van Winden (ChristenUnie) gewoon bestaan. Alleen moet een zorgaanbieder van een toekomstig naast gelegen zorgboerderij dit dan gaan betalen. De wethouder kan tot op heden niet de zorg wegnemen dat het gekwalificeerde personeel op straat komt te staan. Door deze vragen hopen de oppositiepartijen op meer helderheid.
Kinderboerderij

“De wethouder geeft geen duidelijkheid over het personeel dat werkt op de kinderboerderij en het natuureduactiecentrum. Hij vindt dat hij hier niet verantwoordelijk voor is. Dat is onzin, als je 350.000 euro subsidie schrapt en een zorgaanbieder verantwoordelijk maakt dan heeft dit gevolgen voor het personeel en de kwaliteit. Ik vraag me ook af hoe het college wil verantwoorden dat geld bedoeld voor zorg wordt uitgegeven aan een kinderboerderij waar iedereen gebruik van kan maken. Het wordt tijd dat de wethouder stopt zich te verschuilen achter stichting Merula de ontwikkelaar van de zorgboerderij” aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

De vragen aan het college:
1. Bij overnames in het bedrijfsleven is het, bij gelijkblijvende activiteiten, verplicht om ook het personeel over te nemen. Bent u van mening dat deze (morele) verplichting hier ook van toepassing is? Zo niet, waarom niet?

2. Heeft u met Merula gesproken over de gevolgen voor het personeel? zo ja, wat waren de uitkomsten van deze gesprekken. Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u aangeven op welke momenten u met Merula heeft gesproken en op welke termijn verwacht u tot overeenstemming te komen met Merula?

4. Bent u ook nog met andere partijen in gesprek rondom de op te zetten zorgboerderij? Zo ja met wie en wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?

5. Klopt het dat Merula een investeringsmaatschappij is die zorgboerderijen wel ontwikkeld maar niet exploiteert? Zo ja, wie gaat dan de boerderij wel exploiteren?

6. Kunt u aangeven in hoeverre bezuinigingen op het Persoonsgebonden budget (PGB) gevolgen heeft voor de toekomst van de zorgboerderij, de kinderboerderij en het natuur- en milieueducatiecentrum?

7. Kunt u uitleggen hoe u het wilt verantwoorden dat financiële middelen voor zorg (deels vanuit PGB) straks wordt ingezet voor het exploiteren van een kinderboerderij en een natuur- en milieueducatiecentrum?

8. Deelt u de mening dat een kinderboerderij met natuur- en milieueducatiecentrum een maatschappelijke educatieve taak vervult? Zo ja, hoe kan een zorgboerderij (met een zorgtaak) invulling gaan geven aan een educatieve taak?

Vriendelijke groet,

Jurgen van der Sloot (SP)
Martin Ponte (PvdA)
Josien van Cappelle (D66)
Irja Verweijen (GroenLinks)
Marita Pengel (Capelle.NU!)

U bent hier